Råd og vejledning om bolig

Fredag den 29. april

Den Boligsociale Enhed: Får du betalt huslejen til tiden?

Har du brug for råd og vejledning om bolig i Randers Kommune? Er det til tider svært at få betalt huslejen til tiden?

Kom forbi Den Boligsociale Enhed til en kop kaffe og et stykke chokolade.

Den Boligsociale Enhed i Randers Kommune har til formål at forebygge, at borgere sættes ud af deres lejeboliger, samt fastholdelse i bolig, herunder at anvise de allermest udsatte borgere til en ny bolig i Randers Kommune.

Den Boligsociale Enhed er den koordinerende indsats i sager, hvor borgere står i risiko for udsættelse med Fogeden. Det er Den Boligsociale Enheds ansvar, at borgere i Randers kommune får den rette vejledning fra alle samarbejdende afdelinger. Det er Den Boligsociale Enheds ansvar, at kommunens udsættelsessager behandles efter gældende lovgivning på området.

Vi arbejder med verdensmål 3 - Sundhed og trivsel og 10 - Mindre ulighed.

Læs mere om botilbud til socialt udsatte.