Festival for FN's 17 verdensmål

Kommunen vil på en verdensmålsfestival i Randers samle et bredt udsnit af lokale aktører, der arbejder for FN’s 17 verdensmål.

Det var planlagt, aRanders Kommune skulle have afholdt en verdensmålsfestival  i maj 2021 sammen med en lang række aktører, På grund af Covid-19 er festivalen i maj blevet aflyst, men arrangørerne arbejder for at stable en sikker festival på benene senere på året. 

Formålet med festivalen er at gøre FN’s verdensmål vedkommende for alle og give borgere og virksomheder muligheden for at få øje på, hvordan de hver især, i deres hverdag, kan bidrage til at nå målene.

Festivalen kommer til at foregå som en slags dagsfestival med musik, stande, oplæg og aktiviteter, hvor man for alvor kan opleve, smage, blive klogere på, diskutere og blive inspireret af verdensmålene.

Festivalen skal samle borgere fra hele kommunen – på tværs af alder og interesser. Alle, der arbejder med verdensmålene, og som har en god ide til en aktivitet på festivalen, kan deltage som aktør – det kan eksempelvis være virksomheder, foreninger, organisationer, institutioner eller skoler.

Om du er plastmager og producerer bæredygtigt plast, cafeejer, der serverer klimavenlig mad eller noget helt tredje, er altså ikke så afgørende. Det vigtigste er, at du arbejder med verdensmålene og har lyst til at vise hvordan. Gerne på en underholdende og spændende måde, så vi kan samle hele Randers til verdensmålsfestivalen.

Arbejdsgrupper

Du kan være med i arbejdet omkring planlægning af verdensmålsfestivalen ved at tilmelde dig en eller flere arbejdsgrupper:

Gruppen står for at arrangere og bidrage med aktiviteter og oplevelser under festivalen. Der er tale om konkrete aktiviteter lige fra at stå for et telt, hvor der i løbet af dagen er debatter, at stå for et enkelt flammende oplæg til at skyde til måls på verdensmål med bæredygtige bolde. Kun fantasien sætter grænsen for, hvad en aktivitet kan være. Alle ideer er som udgangspunkt gode. Gruppen arbejder også med aktiviteter og musikoptrædener på scenen.

Gruppen arbejder med indhold til festivalen, hvor der tilbydes smagsprøver på mad, der lever op til et eller flere verdensmål, eller hvor idéen til indhold går ud på, at gæsterne på festivalen kan røre ved noget fysisk, som er særligt væsentligt.  Det er med andre ord aktiviteter, der af praktiske årsager måske stiller krav til både hygiejne og køle- og varmefunktioner.

Gruppen arbejder med indhold, der præsenterer noget om et verdensmål, eller hvordan man selv når et verdensmål. Der er en tydelig afsender – det kan være en virksomhed, en institution eller en forening. Standen har et afgrænset område og formidler sit budskab derfra.

Du tilmelder dig en arbejdsgruppe ved at skrive en mail til kommunikation@randers.dk med:

  • Navn
  • Titel
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Den organisation/virksomhed/forening, du tilhører.
  • Hvilke(n) arbejdsgruppe(r), du ønsker at deltage i.

Alle arbejdsgrupperne mødes tre gange inden festivalen. Alle, der arbejder med verdensmålene, har en god idé eller kan bidrage på andre måder til festivalen, kan deltage i en arbejdsgruppe.

Mere information om festivalen følger.