FN's 17 verdensmål

Randers for målene – sådan arbejder vi med de 17 verdensmål

I Randers Kommune tror vi på en bæredygtig udvikling. Eksempelvis når vi arbejder med biodiversitet i vores natur, affaldssortering eller den fremtidige byudvikling, hvor vi med ”Byen til Vandet” har fokus på fremtidens klimaudfordringer.  

Kommunen kan dog langt fra løfte Verdensmålene alene. Derfor har Randers Byråd vedtaget, at kommunen skal gå foran og række ud efter verdensmålene sammen med både offentlige institutioner, borgere, organisationer og erhvervsliv. Det skal i 2020 blandt andet ske ved at byen går sammen om at arrangere et folkemøde den 29. maj. Målet med folkemødet er at synliggøre og skabe et bedre kendskab til verdensmålene, og klæde den enkelte på til at kunne handle for en bæredygtig fremtid.

De 17 verdensmål

Med aftalen omkring verdensmålene har 193 lande forpligtiget sig til at sikre en bæredygtig global udvikling på en lang række områder, som foruden miljø og klima bl.a. gælder uddannelse, fattigdom, ligestilling, sundhed, sult, forbrug og produktion. Hele aftalen er konkretiseret i 17 verdensmål og 169 delmål.