Om Randers for målene

I fællesskab kan vi række efter at nå FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig verden. Lad os samle Randers på tværs af foreninger, virksomheder, institutioner m.v.

På FN-topmødet i New York d. 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at skabe en mere bæredygtig verden ved at afskaffe fattigdom og sult, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Det er sandsynligvis vor tids vigtigste plan.

I 2018 udarbejdede Kommunernes Landsforening, KL, en handlingsplan for kommunernes indsats for verdensmålene. Verdensmålene er relevante for både offentlige institutioner, erhvervsliv og os alle hver især. Derfor vedtog Randers Byråd i forbindelse med budget 2020-2023, at der i Randers kommune fremover bliver sat fælles fokus på FN’s verdensmål. Målet er, at alle i kommunen rækker efter verdensmålene og kender målene.

Lad os række ud efter verdensmålene sammen

Mange virksomheder, ildsjæle og organisationer i Randers er allerede i fuld gang med at sætte bæredygtige udviklingsspor med udgangspunkt i verdensmålene, men flere skal lære målene at kende og finde ud af, hvad der kan gøres lokalt her i Randers Kommune.

Derfor afholder Randers kommune sammen med en lang række lokale aktører en stort festival for FN's 17 verdensmål fredag den 28. maj 2021. Festivalen kommer til at foregå med musik, stande, oplæg og aktiviteter om verdensmålene, som gæsterne kan smage, lugte, sanse og diskutere.

Rammen for verdensmålsfestivalen er på plads. Men indholdet skal skabes i fællesskab her i Randers kommune. Derfor mødtes lokale erhvervsfolk, institutionsledere, frivillige og iværksættere den 22. januar 2020 til et aktørmøde for at netværke og idéudvikle til folkemødet om FN's 17 verdensmål.

Du kan fortsat være med i arbejdet omkring planlægning af folkemødet ved at tilmelde dig en eller flere arbejdsgrupper. Alle, der arbejder med verdensmålene, har en god idé eller kan bidrage på andre måder til folkemødet, kan deltage i en arbejdsgruppe. Læs mere om arbejdsgrupperne, og hvordan du tilmelder dig dem, her.