Sceneprogram på Jens Otto Krags Plads

Fredag den 29. april 2022 er der Verdensmålsfestival i Randers. Se programmet for scenen på Jens Otto Krags Plads.