Sagsbehandlingsfrister

Byrådet skal efter lovgivningen offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra kommunen modtager en ansøgning om en social sag, til afgørelsen skal være truffet.

Randers Byråd har, udover hvad lovgivningen foreskriver, besluttet at fastsætte frister for alle sager i kommunen, hvor der træffes en afgørelse. Disse frister samt forvaltningens umiddelbare vurdering af overholdelsen heraf, offentliggøres nedenfor.