Sagsbehandlingsfrister

Byrådet skal offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra kommunen modtager en ansøgning om en social sag, til afgørelsen skal være truffet.

Randers Byråd har besluttet at fastsætte frister for alle sager i kommunen, hvor der træffes en afgørelse.