Værdier i vores fortælling

det fælles DNA bygger på fire værdier, som kendetegner Randers og omegn.

Formålet med en fælles fortælling er at øge kendskabet til de unikke kvaliteter, der er ved at bo i Randers og dermed tiltrække bosættere. Fortællingen skaber også stolthed og siger noget om, hvem dem der bor her i Randers kommune er, og hvad det er for egenskaber, der driver udviklingen her.

Det fælles DNA bygger på fire værdier.

  • Rummelig / Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig.
  • Virkelysten / Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune
  • Solid / Vi hviler i os selv og tror på, hvem vi er. Vi lader os ikke slå ud.
  • Anderledes / Vi tør gå egne veje.

Værdierne er sammen med de syv styrker et grundlag for kernefortællingen.