Værdier i vores fortælling

det fælles DNA bygger på fire værdier, som kendetegner Randers og omegn.

Fire værdier kendetegner os, der bor i Randers kommune

Formålet med en fælles fortælling er at øge kendskabet til de unikke kvaliteter, der er ved at bo i Randers og dermed tiltrække bosættere. Fortællingen skaber også stolthed og siger noget om, hvem dem der bor her i Randers kommune er, og hvad det er for egenskaber, der driver udviklingen her. 

Det fælles DNA bygger på fire værdier. 

  • Rummelig / Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig. 
  • Virkelysten / Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune
  • Solid / Vi hviler i os selv og tror på, hvem vi er. Vi lader os ikke slå ud. 
  • Anderledes / Vi tør gå egne veje. 

Værdierne er sammen med de syv styrker et grundlag for kernefortællingen