Kernefortællingen

”Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, vi er dygtige, ambitiøse og ordentlige. Vi er lidt anderledes.”

Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, vi er hjælpsomme, vi er fightere, vi er selvironiske, vi er dygtige, vi er ambitiøse, vi er ordentlige. Vi er lidt anderledes. Og det er slet ikke så ringe.

Måske er der noget i Gudenåens vand. Vi ved det ikke. Men i Randers har vi formået at genopfinde os selv gang på gang siden middelalderen. Det er vi i gang med at gøre igen – med afsæt i vores historie og placering lige ved Gudenåens munding. Den dag i dag står vi stadig solidt mellem lysten til at skabe forandring og modet til at være tro mod, hvem vi er.

I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af, som andre måske ikke ville turde kaste sig over. Derfor er vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem. Her har vi viljen på tværs af ildsjæle, iværksættere og offentlige myndigheder til at gå mod strømmen og skabe vores egne løsninger. Det gør Randers kommune til et sted, der har virkelyst og ildhu på vores egen måde.

Hele Danmark skal nu kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra idé til handling. Her vil vi omfavne nye idéer, fjerne hindringerne for dem og føre dem ud i livet. Vi vil inspirere alle randrusianere til at puste liv i deres originale ideer.

Vores ambitioner vil også komme til udtryk i realiseringen af Gudenåens mangeartede potentialer. Åen har altid været kilden til Randers’ udvikling, og den vil igen blive en manifestation af Randers’ virkelyst.

Ved at gå vores egne veje vil vi finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Vi vil gøre Randers kommune til et attraktivt bosætningssted, tiltrække nye virksomheder og skabe grobund for øget turisme. 

Randers' DNA

Formålet med en fælles fortælling for Randers kommune er at øge kendskabet til de unikke kvaliteter, der er ved at bo i Randers og dermed tiltrække bosættere. Fortællingen om Randers skal også være med til at skabe stolthed blandt kommunens egne borgere, ligesom den bidrager til at flere får lyst til at besøge egnen. Samtidig er det at skabe en fælles fortælling også en forandringsmotor, hvor evnen til at få ideer, virkelyst og handlekraft igen skal fremhæves som væsentlig dele af Randers’ DNA. Gennem tiden har Randers netop formået at genopfinde sig selv.

"Hvor å bli’r til hav, hvor det ferske bli’r salt"

Processen med at skabe fortællingen har undervejs genereret input fra randersborgere, og har herudover involveret græsrødder, foreninger, virksomheder og borgere. Processen har kortlagt Randers’ DNA, som bliver udtrykt i grundfortællingen. Her er et udpluk: ”Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra ide til handling.”

En af disse ideer er filmen Hymne til Randers, der sætter ord og billeder på den fælles fortælling for dem, der bor her i kommunen.

Fire værdier

Det fælles DNA bygger på fire værdier, som kendetegner Randers og omegn:

  • Rummelig - Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig.
  • Virkelysten - Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune.
  • Solid - Vi hviler i os selv og tror på, hvem vi er. Vi lader os ikke slå ud.
  • Anderledes - Vi tør gå egne veje.

Den fælles fortælling rummer også et visuelt udtryk, hvor selve navnetrækket ”Randers” bliver skrevet med bogstaver, der udtrykker Randers' syv styrker, som borgerne har identificeret.