Storkeengen

Storkeengen er Randers Kommunes arealer syd for Gudenåen mellem gangsti- og jernbanebroen.

Ligesom så mange andre steder henviser navnet til, at der på et tidspunkt har været storke på engen.

Storkene har kunnet fange frøer i den lave vegetation og vandhullerne på arealet.

Eng arealerne har gennem historien været en vigtig resurse for livet omkring Åen. Græsning og høslæt har været den primære anvendelse af disse lavt liggende områder.

Området indeholder mulighed for at mange karakteristiske engplanter kan gro her og dermed en høj naturværdi. Der bekæmpes Kæmpebjørneklo på arealet og græsning er et rationelt værktøj også i denne sammenhæng.

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune