Vi måler isens tykkelse om vinteren

I vinterperioden 1. november til 1.april overvåger Randers Kommune istykkelsen på følgende 4 søer

Leg på isen

Istykkelsen måles tre gange om ugen, i de skiltede perioder, på søen i Doktorparken, Vorup Dam (Orkestervej), Dam i Hornbæk (Gl. Kjølvej) og Langå Sø.
Er isen mere end 13 cm på hele fladen, skilter vi med at isen er sikker at færdes på, men på eget ansvar.

Man skal tage sig i agt for våger i isen, som kan skyldes kildevæld under isen. Hvis der registreres en våge, vil den blive afmærket.
Udvalgte steder formes skøjtebaner ved at rydde isen for sne.

Færdsel på isen er altid på eget ansvar! Der er ikke skiltning om færdsel på isen ved kommunens øvrige søer.

Se om isen er tyk nok

Se film og læs  råd fra Rådet for Større Badesikkerhed om sikker færdsel på isen - og hvordan man skal reagere, hvis uheldet er ude. Se www.badesikkerhed.dk