Doktorparken

Doktorparken er en engelsk landskabspark på seks hektar anlagt i 1913 beliggende bynært.

Parken er opkaldt efter overlæge Otto Lassen, som skænkede 25.000 kr. til etablering af parken.

Doktorparken er byens mest populære park for børnefamilier. Her har du mulighed for at fodre ænder, svaner og gæs ved parkens sø. Vælger du at fodre fuglene, bedes du dog ikke smide mere brød i søen end fuglene kan spise, da det forurener søen. I parkens voliere har du mulighed for at se smukke eksotiske fugle. Disse fugle må dog ikke fodres.

Parken rummer store grønne arealer, hvor der er mulighed for at solbade eller nyde en medbragte madpakke. Om vinteren, når der er hård frost, kan der løbes på skøjter på søen.

Hunde er velkomne i parken så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

Skulle du have lyst til en lidt længere gå- eller cykeltur, så kan du i den nordvestlige del af parken fortsætte ad en sti langs Svejstrup Bæk til Oust Mølle i Helsted. Stien går gennem et engareal, hvor man blandt andet kan se får og geder.

Udviklingsprojekt Doktorparken

Flere randrusianere har udtrykt ønske om at genskabe den mere end 100 år gamle Doktorpark som et grønt samlingssted. Parken skal være et grønt åndehul i byen med fuglevoileren, en dejlig naturlegeplads og søen som de bærende elementer. Derfor har Randers Kommune taget initiativ til et udviklingsprojekt sammen med de lokale fugle-, fjerkræ- og dueforeninger.

Doktorparken er placeret på Parkboulevarden ved Viborgvej i Randers NV. Se parken på Google Maps.