Kunsttrappe på Thors Bakke – et fremtidig kunstbyrum i Randers

Thorstrappen er navnet på den skulpturelle trappe, og den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen, der er født og opvokset Randers, skal tegne den.

Visualisering af trappeområdet. Her skal trappen ligge. Vi ser for os, at trappen sættes sammen af store lyse cirkler af beton.

Det er en gruppe af lokale erhvervsfolk i den såkaldte Thorstrappekomité, der sammen med Randers Kommunes Kunstfond har taget initiativ til at skabe en kunsttrappe som forbindelse mellem Østervold og Thors Bakke. Kunstfonden står sammen med Komiteen for indsamlingen af midler. Og nu er Thorstrappen, som værket hedder, kommet nogle vigtige skridt nærmere sin realisering.

Ved den netop indgåede budgetaftale for 2022 har et bredt flertal på 28 ud af 31 medlemmer i Randers Byråd besluttet at afsætte et beløb på 2.5 mio. kr. til værket. Tidligere har byrådet afsat 0.5 mio. kr. Thorstrappekomitéen har som mål at indsamle 2 mio. kr. De har ind til nu indsamlet 1.5 mio. kr. Dermed er den indsamlede sum af støttemidler til projektet oppe på 4.5 mio. kr. Der skal endnu findes ca. 0.5 mio. kr., før projektet er fuldt finansieret. Der søges derfor stadig efter samarbejdspartnere i det private erhvervsliv, fonde, virksomheder mv., der vil støtte op om projektet med donationer.

De første skitser til Thorstrappen blev præsenteret tilbage i efteråret 2018. Thorstrappen skal tegnes af den internationalt anerkendte kunstner Erik A. Frandsen, der er født og opvokset i Randers. Forventningen er, at Thorstrappen bliver et kunstværk med store cirkler af lys beton på op til 20 meter i diameter, der vil invitere borgerne, turister, beboere til leg, ophold og udsigt. Det er dog først, når finansieringen er helt på plads, at de endelige tegninger vil blive lavet.

Det bliver et visuelt fyrtårn i Randers, som vil skabe positiv omtale vidt omkring. At få en så monumental skulptur, udført af Erik A. Frandsen, til Randers er en helt enestående mulighed for at binde nye og gamle bydele sammen på spektakulær vis og dermed løfte områdets og bymidtens oplevelseskvaliteter til helt nye højder.

Kunstfonden og Thorstrappekomitéen kan kontaktes for yderligere information og for donationer. Henvendelse sker til Helga Hjerrild på helga.hjerrild@randers.dk eller tlf. 8915 1096.