Renovering af sti i Gudenåparken

Naturstien fra Kolonihaven Vester Enghave og halvvejs rundt om Kongslund Sø skal forhøjes.

kort over stirenovering

Onsdag den 11. maj 2022 går 1. etape i gang, hvor stien bliver forhøjet. Arbejdet vil vare ca. 14 dage.

Stien vil ikke blive lukket i perioden, da man stadig kan gå på strækningen, men man skal være opmærksom på de arbejdende maskiner.

2. etape på arbejdet med stien omfatter broer og rørunderføringer under stien. Tidpunktet for dette arbejde er endnu ikke fastsat.