Sjælden græshoppe fundet ved Læsten og Kærby

En af vores smukkeste markgræshopper, sumpgræshoppen, er i løbet af det sidste par uger blevet observeret i Kastbjerg Ådal og på Den Danske Naturfonds arealer i Læsten Bakker. Sumpgræshoppen kan blive næsten fire centimeter lang og er en af vores største græshopper. Et særligt kendetegn er de flotte, røde baglår. Arten er ifølge Fugle og Natur relativt sjælden i Danmark.

Sumpgræshoppe. Foto: Biolog Pia Boisen Hansen, Randers Kommune.

Sumpgræshoppen er vores største markgræshoppe efter Almindelig Vandregræshoppe, som er en sjælden gæst i Danmark.

Sumpgræshoppen kan næppe forveksles med andre græshopper i Danmark. Den er grøn med sorte eller brune vinger, der har en gulgrøn stribe langs kanten. Den har røde baglår og sorte knæ. Øjnene er sorte. Hunnen en del større end hannen. Nymferne er mørkegrønne. Sumpgræshoppen lægger sine æg i jord. Æggene klækkes det følgende år.

Sumpgræshoppen lever af planteføde. Den synger om dagen, hvor den laver nogle karakteristiske tik-lyde, som frembringes ved, at græshoppen slår med bagbenene mod forvingerne. 

Sumpgræshoppen er knyttet til sumpe, moser og våde enge, især i nærheden af søer og store åer. Sumpgræshoppen er sjælden, men findes spredt i det meste af Danmark, mest almindelig i Midtjylland og Midt- og Nordsjælland.

Græshoppenymfen kan ses fra maj - den voksne græshoppe fra juli til oktober.