Selvbetjening

Her finder du genveje til alle de områder, Randers Kommune tilbyder selvbetjening på

Alle i alfabetisk rækkefølge
Adresseforespørgsel Affald, bestil afhentning af storskrald Affald, køb kompostbeholdere Affald, køb sækkemærker til ekstra affald Affald, restaffald (MIT AFFALD) Anmeldelse af slam Barselsdagpenge Beboerindskudslån Beboerklagenævn, indgiv sag Beboerparkering Begravelseshjælp Bil, ansøg om støtte til Boligstøtte Bopælsattest Byggegrund, køb Byggesag, find din byggetegning Byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri Børne- og ungeydelse Børnecheck Børnehave, skriv dit barn op Civilstandsattest/bopælsattest Dagrenovation, køb mærkat til ekstra affald Dagtilbud, skriv dit barn op Dagtilbud - økonomisk friplads Digital pladsanvisning Ejendomsdata, find din byggetegning Ejendomsskat, ansøg om lån Ekstra affald, køb af sækkemærker Etablering af boring og indvinding af vand Etablering af jordvarme EU-sygesikringskort Find din byggetegning Flytning Folkepension Folkepension, helbredstillæg Folkepension, personlig tillæg Foreløbig fornyelse af kørekort Førerkort til taxi, ansøg om Førtidspension Førtidspension, helbredstillæg Førtidspension, personlig tillæg Giv et praj Handicapkørsel Handicapvenlige boliger, ansøg Helbredstillæg Helbredstillæg til briller Henvisning til PPR - forældre Hjælpemidler Hjælpemidler, personlige Hjælpemidler, udlåns Huslejenævn - indgiv sag Håndværkerparkering Indrejse til Danmark Indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning - enkeltanlæg Institution, skriv dit barn op Jordflytning, anmeldelse af Jordvarme, etablering af Jordvarme, færdigmelding Journaloverdragelse, seneste lægeskift Kran, opstilling af Landbrugsbyggeri Landzonetilladelse Ledsagelse, ansøg om Lift, opstilling af Lægeskift Lønindberetning til plejefamilie, kontaktperson m.fl. Marriage Merudgiftsydelse efter servicelovens § 100 Merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 Midlertidig overnatning, ansøg om tilladelse MIT AFFALD Navne- og adressebeskyttelse Navneændring på bryllupsdagen Nedrivning Nedsivningsanlæg, etablering af Nedsivningsanlæg, færdigmelding Notice of marriage Olietanke, etablering af Olietanke, sløjfning af Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab Opbevaring af fyrværkeri i container samt salg fra salgssted i det fri, ansøgning om Opgravningstilladelse Overnatning midlertidig, ansøg om tilladelse Pas til børn under 18 år Pas, book tid Pasbestilling Pasning af eget barn Personligt tillæg, folkepension Personligt tillæg, førtidspension Plejeorlov, ansøg om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Plejevederlag til pasning af døende Post til døren Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, henvisning til PPR Registerindsigt, anmod om Registreret partnerskab, omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab Robinsonlisten, beskyttelse mod direkte markedsføring Rotter, anmeld Sejlads på Gudenåen, bådregistrering SFO og juniorklub, udmeld mit barn SFO, opskriv mit barn Skoleindskrivning Skoleudsættelse Slam, anmeldelse af Snerydning - anmeld grundejers pligtforsømmelse Snerydning - anmeld kommunens pligtforsømmelse Spildevand, etablering af nedsivningsanlæg Stemme i eget hjem Stillads, opstilling af Storskrald Sundhedskort, gult sygesikringsbevis Sygedagpenge, indberet sygefravær (erhverv Nemrefusion) Sygesikringsbevis, blåt Sygesikringsbevis, gult Sygesikringsgruppe, skift Særlig råden over vejareal, containeropsætning Særlig råden over vejareal, ophængning af plakater Særlig råden over vejareal, Stillads, lift og kran Særlig råden over vejareal, udeservering Tabt arbejdsfortjeneste, kompensation efter servicelovens § 42 Tandplejens Webportal Taxi, ansøg om førerkort Taxikørsel/limousinekørsel, ansøg om tilladelse Udeservering Udrejse fra Danmark, anmeldelse af Udvidet helbredstillæg, folkepension Udvidet helbredstillæg, førtidspension Underretning angående børn Uønsket markedsføring, fritagelse for (Robinsonlisten) Valg af tandlæge (16-17 årige) Valg, stem i eget hjem Vandindvinding til vandværksformål, søg om fornyet tilladelse Vandindvinding, søg om tilladelse Venskabsby, ansøgning om tilskud til transport Vielse, ægteskabserklæring Visitering, hjælpemidler Vold mod børn, underretning Vuggestue, skriv dit barn op Ægteskabserklæring Ældre- handicapvenlige boliger, ansøg Ældrebolig, ansøg om Økonomisk friplads