Hjælp til økonomisk trængte

Her finder du overblik over, hvor du skal søge, hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk. Du kan søge om tilskud til at dække forskellige udgifter, som du har svært ved at betale - fx el- og varmeudgifter.

For pensionister og førtidspensionister tilkendt før år 2003

Du kan søge om varmetillæg uanset om du er lejer eller ejer. Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan søge kommunen om et personligt tillæg, hvis du som pensionist har problemer med konkrete udgifter.

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Du kan få udvidet helbredstillæg til tandbehandling, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. 

For alle andre økonomisk trængte

Du kan fx søge om hjælp til:

  • rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold
  • midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet
  • alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik
  • flytteudgifter som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter. Får du hjælp til boligindskud, skal du betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt. Hvis du vil flytte til en anden kommune, skal du søge om hjælp i den kommune, som du ønsker at flytte til.
  • udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.