Behandling af ansøgninger om større energianlæg

Randers Byråd at har besluttet at sætte gang i behandlingen af fem ansøgninger om energianlæg på mellem 35 og 765 hektar. Læs mere om ansøgningerne og processen her.

Interessen for at etablere større energianlæg i Randers Kommune er stigende, og på mødet den 12. september 2022 har Randers Byråd besluttet at sætte gang i behandlingen af disse fem ansøgninger om anlæg på mellem 35 og 765 hektar ved Overgaard og Purhus:

Energianlæg ved Overgaard

Forventet tidsplan frem til endelig beslutning

Før eventuelle energianlæg på land kan blive til virkelighed venter et større planlægningsarbejde og en længere proces med både debatter, offentlige høringer, borgermøder og politiske beslutninger. Der bliver således flere muligheder undervejs for at påvirke tilpasningen af projekterne. 

Processen frem mod endelig beslutning er lovbestemt, og undervejs får alle, der bor i nærheden af projekterne tilsendt debat- og høringsmateriale direkte i e-boks. Materialet bliver også tilgængeligt for alle her på siden.

I første omgang er forvaltningen begyndt at forberede fordebatten, der forventes at gå i gang i løbet af oktober 2022. 

Processen kommer som minimum til at bestå af følgende

Ved større projekter skal der være en såkaldt fordebat om emnet. Byrådet beslutter, hvad fordebatten skal indeholde samt hvornår og hvordan, den skal foregå.

Under fordebatten kan alle komme med input til planerne. Typisk vil der også blive arrangeret et eller flere borgermøder undervejs i fordebatten.

Efterfølgende vil byrådet behandle høringssvarene fra fordebatten og beslutte, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for det ansøgte projekt eller for et reduceret og tilpasset projekt. Byrådet kan også vælge at afvise projekterne efter fordebatten.

Efter fordebatten bliver byrådet præsenteret for resultatet af debatten. På den baggrund skal byrådet beslutte, om der skal sættes gang i at udarbejde tillæg til kommuneplanen og selve lokalplanlægningen for de enkelte projekter. Det kan enten være for det ansøgte projekt eller for et reduceret og tilpasset projekt. Byrådet kan også vælge at afvise et projekt efter fordebatten.

Hvis byrådet beslutter, at der skal laves forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner, går forvaltningen i gang med at udarbejde disse. Samtidig bliver der også lavet miljøvurderinger af projekterne, så visuelle konsekvenser og konsekvenser for natur og miljø bliver beskrevet og er tydelige for borgere og byrådet.

Når forslag til kommuneplantillæg, lokalplaner og miljøvurderinger er klar, vil de blive præsenteret for byrådet med henblik på en offentlig høring.

 

Forvaltningen præsenterer forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for byrådet, ligesom miljøvurderingerne bliver fremlagt.

På dette tidspunkt kan byrådet ikke vedtage lokalplanerne, men på byrådsmødet kan de beslutte at sende dem i høring. Lokalplanerne vil være i høring, typisk mindst fire uger og ofte mere ved komplicerede planer.

Undervejs kan der være borgermøder eller lignende og under høringen kan alle komme med input til planerne.

Efter høringen gennemgår forvaltningen alle høringssvar og laver endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner.

De endelige forslag til lokalplaner bliver præsenteret for byrådet sammen med høringssvarene.

Byrådet skal her tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplaner skal vedtages eller om projektet skal afvises.