Energianlæg ved Overgaard og Purhus

Byrådet har besluttet, at Randers Kommune skal behandle ansøgninger om energianlæg på mellem 35 og 765 hektar ved Overgaard og Purhus.

På mødet den 12. september 2022 har byrådet besluttet, at Randers Kommune skal behandle ansøgninger om at etablere energianlæg ved Overgaard og Purhus.

Med beslutningen er et større planlægningsarbejde gået i gang, da projekterne vil kræve både tillæg til kommuneplanen og nye lokalplaner.

Der er fordebat om Energianlæg ved Overgaard fra 1. november - 6. december 2022 og for Energianlæg ved Purhus fra 4. november - 9. december 2022. Under fordebatterne bliver der også afholdt borgermøder. 

Du kan læse mere om projekterne, fordebatten, processen og forventet tidsplan på siderne herunder.