Hvad gør kommunen selv?

Kommunen som koncern skal være et godt eksempel for borgere og erhvervsliv. Derfor er der sat gang i mange initiativer, der skal bidrage til at mindske CO2-udledningen.

I Klimaplan 2050 kan du se, hvilke tiltag, kommunen som koncern sætter gang i, for at blive grønnere. 

Det er fx.: 

  • 75% af kommunens personbiler skal være drevet af el eller brint senest i 2030
  • El- og varmeforbruget i kommunale bygninger skal sænkes, og alle olie- og gasfyr skal være nedlagt senest i 2030
  • Kommunalt byggeri med byggebudget over 20 mio. skal DGNB-certificeres
  • Miljømærkede, økologiske eller genbrugsprodukter skal tilsammen udgøre mere end 75% af kommunens vareindkøb i 2030  

Se Klimaplan 2050 med alle indsatserne herunder.