Så meget CO2 udleder vi i Randers

I 1990 blev der udledt 42% mere drivhusgas end i 2018, i Randers Kommune som geografi. Men vi har lang vej endnu, hvis vi skal nå målet om at blive klimaneutrale senest i år 2050.

Så mange ton drivhusgasser er der blevet udledt fra Randers Kommune (som geografi) i hhv. 1990 og 2018 – fordelt på sektor.

Randers Kommune har, gennem DK2020-projektet, tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger, og dermed skal kommunen som geografi senest inden udgangen af 2050 være klimaneutral.

Vi skal have reduceret udledningen med i alt 744.000 ton, hvis vi skal være klimaneutrale (som geografi) senest i år 2050.

Udledningen er - over de sidste 30 år - ikke blevet reduceret, når det gælder de store områder transport og arealanvendelse, planteavl og dyrehold.

Derfor skal vi især have fokus på:

  • Reduktion af drivhusgasser inden for arealanvendelse/landbrug og transport
  • Optag af drivhusgasser gennem fx skov
  • Fuld omstilling til grøn energi – og tilstrækkelig forsyning af grøn energi fremover
  • Forstærket indsats for energieffektivisering og energibesparelser
  • Scope 3, den grønne bevægelse og brug af ressourcer

I 1990 blev der udledt 1.262.736 ton drivhusgas. Det svarer til 14 ton pr. indbygger.

I 2018 var det sænket til 727.410 ton drivhusgasser. Det svarer til 7,4 ton pr. indbygger.