Frostsikring i kolde tider

I tider, hvor vi skruer ned for varmen, er det vigtigt at se til, at der ikke kommer frostsprængning i foreningernes klubhuse.

Undgå frostsprængninger

 • Luk for vandtilførslen til udvendige armaturer/haner og tøm rørene for vand efterfølgende.
  - Dette kan gøres ved at lukke for vandtilførslen og derefter åbne for armaturet/hanen.

 • Monter varmekabel om kritiske rørinstallationer.
  - Varmekablet sikrer at kritisk placerede rør ikke frostsprænger, ved at holde rørene over frysepunktet.

 • Isoler rør som ligger udenfor klimaskærmen med 40-50mm isolering.
  - Hvis rør er placeret udenfor klimaskærmen (bygningens klimaskærm består af tag, ydervægge, døre og vinduer) og er uden isolering, er der betydelig risiko for at disse kan frostsprænge. Derfor vil det være en god forebyggende indsats at efterisolere disse rør med 40-50mm isolering. Alternativt kan rørene flyttes ind på den anden side af klimaskærmen, hvis dette er muligt.

 • Oprethold en minimumstemperatur i bygningen på 16-17 grader.
  - Hvis boligens rumtemperatur holdes på minimum 16-17 grader, vil risikoen for frostsprængninger være kraftigt reduceret, da der ved dette sikres et hyppigt vand flow og en temperatur over frysepunktet.

 • Være ekstra opmærksom på skjulte rør i skunke.
  - Det vil være en god forebyggende indsats at kortlægge, om der findes skjulte rør i skunke, som skal behandles efter en eller flere af ovenstående tiltag.