Projekt Grøn Generation

Projekt Grøn Generation, søsat af Danish Science Factory, skal tilføre et øget fokus på læringsmiljøer for bæredygtig udvikling for kommunens børn og unge.

Ti danske kommuner er gået sammen om projektet Grøn Generation.

Randers Kommunes visioner og langsigtede mål om bæredygtighed kræver vilje og engagement af os alle.

Vi vil have særlig fokus på at styrke børn og unges indflydelse og deltagelse i demokratiet. Det skal ske ved at opbygge deres kapacitet for fremtidsorienteret tænkning. Oplysning og uddannelse er en væsentlig forudsætning for at skabe forandringer hen imod en bæredygtig udvikling.

Det skal ske ved at skabe rammer, der sikrer den enkelte mulighed for at udvikle en personlig myndighed, som gør vedkommende i stand til at reflektere over sit eget forhold til sine medmennesker, natur og samfund og tilskynder til aktiv deltagelse i ansvaret for en bæredygtig udvikling af samfundet. Med baggrund i folkeskolereformen om "den understøttende undervisning" og "den åbne skole" vil vi, gennem målrettet pædagogik (undervisning, uddannelse, almen dannelse) og læring gennem oplevelse, forståelse og handling, give børn og unge de nødvendige kundskaber, færdigheder og værdier til at kunne reflektere, involvere, debattere og realisere.