Skovstrategi

Skoven er en værdifuld ressource til gavn for mennesker, natur og miljø. For mange er det at bo nær skov og natur vigtigt ved valg af bopæl.

Randers Kommune etablerer, bevarer og forbedrer skovene efter følgende tre formål:

  1. Natur: Fremme skovens funktion som levested for dyr, planter og svampe.
  2. Miljø: Skove binder CO2. Skovprodukter der anvendes udenfor skoven binder også CO2. Brænde og flis fra skoven er en lokalproduceret CO2neutral kilde til opvarmning
  3. Menneske: Skabe muligheder for alsidig benyttelse af skovene. Skabe oplevelsesrum, motionsrum og fordybelsesrum til borgerne. Forbedre og udbygge borgernes muligheder for friluftsliv og undervisning i skovene.

Undersøgelser har vist, at de danske skove overgår blandt andet biografer og biblioteker i antallet af besøg pr år. Vi vil give skovgæsten oplevelsen af et varieret skovbillede med vand, dyreliv og forskellige træarter. Skovene skal bidrage til sundhed og trivsel. Skovrejsning i nærheden af byer er attraktiv i forhold til bosætning.

Randers Kommune er i dag en skovfattig kommune. Kun 9% af kommunens areal, hvilket svarer til 7.000 ha er skovdækket og landsgennemsnittet er 13,5 %. Ifølge Skovstrategien vil vi fordoble skovarealet inden for en trægeneration, svarende til 170 hektar pr. år. For at opnå det ambitiøse mål arbejder Miljø og Teknik med en fleksibel planlægning i udpegningen af skovrejsningsarealer, vi rejser mindre kommunale skove og samarbejder med konsulenter, vandforsyninger og borgergrupper om privat skovrejsning.

Visionen

Randers Kommune vil give alle borgere mulighed for let adgang til skoven. Derfor vil vi rejse nye bynære skove ved alle større landsbyer. Den grønne strukturplan udlægger arealer til større rekreative grønne områder f.eks. skove. De grønne kiler trækker natur og landskab ind i byen. Alle borgere skal have nem adgang til oplevelser, motion og rekreation i skov og natur. Den grønne ring omkring Randers skal give adgang til et sammenhængende netværk af natur og landskab ikke kun til mennesker, men også for et rigere dyre- og planteliv.