Byfornyelse

Byfornyelse er betegnelse for offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder.

Byfornyelse involverer typisk boligområder og friarealer mellem boliger og er som regel rettet mod boligområder, der ikke lever op til aktuelle krav om funktioner, indretning eller udfoldelsesmuligheder. Byfornyelse kan omfatte alt fra områdefornyelse, gårdrydning, sanering, nedrivning og istandsættelse til renovering af eksisterende bygninger. Den første helhedsplan for byfornyelse af et større område er Helhedsplan for Indre Nørrebro i København fra 1979. Før den omfattede byfornyelse kun enkeltbygninger. Den første lovgivning om byfornyelse er saneringsloven fra 1939, den første egentlige byfornyelseslov er fra 1983, mens den nuværende er fra 2016.