Byfornyelse

Byfornyelse er betegnelse for offentlige tiltag, der skal forbedre arealer og bygninger i allerede bebyggede områder.

Byfornyelse er overordnet reguleret af Lov om byfornyelse og udvikling af byer (Byfornyelsesloven). Byfornyelse omhandler allerede bebyggede områder og friarealer mellem bebyggelsen og er som regel rettet mod byer og boligområder, der ikke lever op til aktuelle krav om funktioner, indretning eller udfoldelsesmuligheder. Byfornyelse kan omfatte alt fra områdefornyelse, gårdrydning, sanering, nedrivning og istandsættelse til renovering af eksisterende bygninger.

Byfornyelse finansieres af kommunale og statslige puljer.  

Randers Kommune arbejder med tre hovedindsatser indenfor byfornyelse.

Områdefornyelse

Randers Kommune anvender områdefornyelse som et aktivt redskab i udviklingen af landdistrikterne fysiske miljø. En helhedsorienteret områdefornyelsesindsats i nedslidte eller problemramte områder, skal sikre at områderne bliver attraktive for bosætning og privat investering.

Bedre boligkvalitet i landdistrikterne

Randers Kommune understøtter sunde og tidssvarende boliger, hvis markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse. Indsatsen følger op på henvendelser og bekymringer om dårlig boligkvalitet og søger proaktivt at sikre en forbedret boligkvalitet blandt andet ved at yde tilskud til opkøb og nedrivning af dårlige og skæmmende boliger.

Bygningsforbedring

Bygningsforbedringer er et af værktøjerne til at sikre et attraktivt miljø. Randers Kommune yder tilskud til bygningsforbedringer i klimaskærmen på bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne og/eller indretning af byrum, hvor der er sket nedrivning.

Grønne lommer i Bredgade, Øster Bjerregrav