Albæk

Områdefornyelse 2021 - 2025

Randers Byråd vedtog den 14. juni 2021 program for områdefornyelse i Albæk. Områdefornyelsen har et samlet budget på knap 14. mio.

I områdefornyelsen gennemføres 3 projekter. Områdefornyelsen tager afsæt i de lokale udfordringer, og de stedbundne potentialer i Albæk, med fokus på landsbyens kulturarv, fællesskab og nærheden til naturen og fjorden.

Klyngehuset Kronjylland

Klyngehuset bliver et åbent og fleksibelt mødested, der fremmer fritidsaktiviteter i naturen, socialt samvær og et fælles mødested for borgerne i Landsbyklyngen Kronjylland. Samtidig skal huset være udgangspunkt for formidling af området natur, flora, fauna, kulturmiljøer og historie. Faciliteterne bliver offentlige tilgængelige og kan anvendes af alle, både borgere, institutioner, gæster og turister.

Ideen til Klyngehuset Kronjylland er skabt i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune, Landsbyklyngen Kronjylland, Albæk Borgerforening, samt områdets forskellige brugergrupper og interessenter. Den filantropiske forening Realdania og Lokale og anlægsfonden støtter projektet med 4,5 mio.

Bytorvet

Der planlægges derfor for en omdannelse af den centrale del af Albæk by, hvor der anlægges et nyt torv med belægning, forskønnelse og opholdsmuligheder. Langs vejen etableres en grøn plads med synligt vand. Området opleves utrygt at færdes i for gående og cyklister og asfaltfladen og den brede kørebane fremstår dominerende. Der er desuden fokus på forbedringer af trafikale forhold. Ligeledes er der behov for at Albæk bymidte tilpasses øgede mængder af nedbør i fremtiden.

Nedre Vej

Nedre Vej er rygraden i Albæk og de nedre byer.  I projektet etableres trafikale foranstaltninger, der skal sikre en bedre trafiktryghed for gående og cyklister, forskønnelse og en overgangszone mellem boliger og vejbanen. Langs gadeforløbet tilføres æstetiske elementer, der understøtter byens kulturarv og bidrager til at binde byen sammen. Projektet skal desuden understøtte vekselvirkningen mellem at køre gennem de åbne landskel og de særlige landsbymiljøer.

Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører og Albæk Borgerforening.

Albæk, Bytorvet