Gjerlev

Områdefornyelse 2019 - 2022

Gode rammer for fællesskabet og faciliteter, der styrker bosætningen. Det er blandt målene med områdefornyelsen i Gjerlev, som byrådet godkendte den 3. februar 2020. Områdefornyelsen har et budget på 3,5 mio. 

Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører og Gjerlev Lokalråd.

Områdefornyelsen i Gjerlev omhandler:

  • Organisering og samarbejde: at understøtte en fortsat positiv udvikling og skabe lokal forankring
  • De fysiske anlæg: Rammer om fællesskab
  • Det langsigtede mål: at øge Bosætningskvaliteterne

Områdefornyelsen består af tre forskellige indsatser, som er udviklet i samarbejde med lokale aktører i Gjerlev.

Udeområde ved aktivitetshuset – liv og leg i Gjerlev

Projektet omhandler nye mødesteder og udendørs faciliteter ved Aktivitetshuset i Gjerlev. Der anlægges et nyt bevægelses -og aktivitetsområde, der blandt andet skal indeholde faciliteter til byens børn og unge og gode opholdsmuligheder til uformelle sociale arrangementer for byens borgere. Randers Kommune har modtaget 500.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje til gennemførelse af projektet. Læs mere om Nordea Fonden her.

Infrastruktur og trafik

Indsatsen består af trafikale foranstaltninger flere forskellige steder i byen. De trafikale anlæg understøtter flere borgerdrevne initiativer. Blandt andet etableres fortov og sti til byens offentlige steder og fællesområder.

Natur og grønne oaser

Indsatsen består af flere natur -og rekreative anlæg, både inde i byen og ude i det omkringliggende landskab ved Gjerlev Bæk og Gjerlev Kær. I byen anlægges grønne oaser, der forskønner og understøtter Gjerlev som bosætningsby. Naturprojekterne ude i landskaber bidrager til varierede oplevelser for byens borgere og sikrer at områdets naturkvaliteter bliver mere tilgængelige.

Områdefornyelsen i Gjerlev forventes at blive gennemført i årene 2020-2022.