Ø. Bjerregrav og Over Fussing

Programmet for områdefornyelsen er udarbejdet i samarbejde med byens borgere og godkendt af byrådet 14. januar 2019.

Byrådet vedtog den 14. januar 2019 programmet for områdefornyelsen i Ø. Bjerregrav og Over Fussing. Områdefornyelsen har en samlet anlægsbevilling på 3,5 mio. 

Der er udvalgt 5 projekter til områdefornyelse: 

  • Grønne lommer langs Bredgade
  • Nye vejkryds i Over Fussing og Ø. Bjerregrav 
  • Forskønnelse ved udeområderne omkring byernes institutioner 
  • Nye stiforbindelser mellem byerne og ud i landskabet 
  • Forbedret vedforløb på strækningen mellem byerne