Øster Tørslev

Områdefornyelse 2011 - 2018

I 2011 fik Randers Kommune, via Socialministeriet, reserveret tilskud på 1.500.000 kr. til områdefornyelse i Øster Tørslev.

I løbet af 2. halvår 2011 har der været en lang række borgerinddragelsesmøder, som basis for ”Program for områdefornyelse – Øster Tørslev”. Dette handler om trafikforbedringer, forskønnelse af bymidten, etablering af et bytorv, et stiforløb langs åen, indretning af grønne aktivitetsområder, og nedrivning af forfaldne bygninger.

Programmet er godkendt af Randers Byråd i februar og af By- Bolig og Landdistriktsministeriet april 2012.

Derefter fremsendtes på vegne af LAG – Randers ansøgning til Natur Erhverv Styrelsen om 1,8 mio. kr. i tilskud fra EU-midlerne. Dette var en forudsætning for Byrådets godkendelse af den samlede økonomi på 6,3 mio. kr. Den endelige godkendelse skete medio oktober 2012.

Anlægsarbejder stod på frem til 2015.

Modtagelse af Lag midler skete i 2017, hvorefter de sidste projekter kunne gennemføres.

I juni 2018 stablede projektets følgegruppe en åbningsfest på benene og i august 2018 vil projektets afsluttende regnskab og status blive behandlet.

Her kan du se tegningerne over projektet.