Administrationsgrundlag for vinduer

Miljø og teknikudvalget ønsker, at vinduer tilpasses byens bevaringsværdige bygninger

Miljø- og teknikudvalget har den 2. november 2017, bestemt at Randers kommune administrerer ansøgninger om udskiftninger af vinduer i bevaringsværdige bygninger i Randers midtby som beskrevet, og at der ikke gives tilladelse til plastikvinduer i bevaringsværdige bygninger i Randers midtby.

De bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i Randers midtby er en stor del af midtbyens særlige identitet og er med til at sikre, at midtbyen fremstår som en attraktiv helhed for såvel handel som oplevelser og bosætning. Det er Randers Kommunes vurdering, at der bør værnes omkring de bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i midtbyen. Det er Randers Kommunes vurdering, at der bør stilles krav om trævinduer, når der er tale om bevaringsværdige bygninger, der indgår som en del af en bevaringsværdig bydel og/eller har en central placering i byen.

Ved udskiftning af vinduer i de bevaringsværdige bygninger i den centrale midtby og ved mindre byhuse mod de mindre gader i midtbyen og Vester Altankvarteret, har praksis hidtil været, at forvaltningen anbefaler, at der udskiftes med trævinduer. Ved andre bevaringsværdige bygninger i byområderne uden for den centrale midtby f.eks. ved etageejendomme eller bygninger mod større veje, har forvaltningen alternativt accepteret aluminiumsvinduer. Vurderinger tager altid udgangspunkt i den konkrete bygning.