Campingpladser

Kommunen fører tilsyn med campingpladserne i kommunen.

Reglerne om campingpladser findes i campingreglementet.

Indretning af nye campingpladser og større udvidelser af bestående campingpladser kan kun ske ved kommune- og lokalplanlægning.

Tilladelse til at drive og udleje en campingplads kræver en udlejningstilladelse, som kommunen skal give. En udlejningstilladelse er personlig.

Udlejningstilladelse skal søges både ved etablering, ejerskifte og udvidelse af eksisterende campingplads.

Ansøgning skal sendes til kommunen. Send en mail til landzone@randers.dk.