Dispensation fra lokalplan

Randers Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens formål og principper.

En dispensation fra en lokalplan kræver, at der gennemføres en naboorientering, hvor ejere, brugere, naboer og visse foreninger bliver hørt. En naboorientering varer mindst 2 uger.

Randers Kommune kan dog undlade at orientere naboer, hvis dispensationen kun har underordnet betydning.