Langå (før 2007)

Gældende lokalplaner for Langå, som er vedtaget før kommunesammenlægningen i 2007.

Plan Nr. Anvendelse Beliggenhed By
Byplv01 Plejehjem Randersvej Langå
Byplv03 Boligområde Digterparken - 1. etape Langå
Byplv05 Boligområde Blomsterparken Stevnstrup
Byplv06 Offentligt område Munkholmskolen Stevnstrup
Byplv08 Industriområde Engvej Stevnstrup
Byplv10 Industriområde Industriparken Langå
Byplv14 Boligområde Digterparken Langå
Byplv15 Boligområde Nord for Digterparken Langå
101 Boligområde Bøgebakken Stevnstrup
102 Rekreativt område Ved Skovlyst Langå
103 Håndværker- og industriområde Kærsangervej Langå
111 Boligområde Toftevej Langå
114 Sportsplads  Stationsvej - Stavnagervej Stevnstrup
115 Sportsplads Ørumvej  Værum
116 Boligområde Bakkevej Langå
117 Boligområde Kragebækken, Lathyrusvej Stevnstrup
119 Boligområde Blomsterparken Stevnstrup
121 Bolig- og centerområde Bredgade, Borgergade Langå
124 Boligområde Kjeldtoften Stevnstrup
125 Boligområde Egebakken Langå
127 Boligområde Gydevej, Brorsonsvej Langå
128 Erhvervsområde Johannesberg Langå
131 Erhvervsområde Industriparken Langå
132 Bolig- og jordbrugsparceller Skovkrogen Langå
133 Erhvervsområde Randersvej, Kærsangervej Langå
135 Ungdomsboliger Bredgade Langå
138 Boligområde Gl. Landevej Værum
139 Fladbro Kro Fladbrovej Fladbro
141 Handicapcenter Kronjylland Randersvej - Landsbygaden Stevnstrup
142 Ældrevenlige boliger Vestergade Langå
145 Centerområde Bredgade Langå
146 Offentligt - og erhvervsområde Mosevej Langå
148 Erhvervsområde Engvej Stevnstrup
150 Kraftvarmeværk Frisenvoldvej Jebjerg
154 Bolig- og offentligt område Fuglebakken, Landsbygaden Stevnstrup
159 Boligområde Bøgebakken, Skovboulevarden Stevnstrup
160 Bolig- og offentligt område Midtbyen Langå
163 Offentligt formål Væthvej Langå
164 Boligområde Løvetandsvej, Lavendelvej Stevnstrup
166 Boligområde Væthvej Langå
169 Center- og boligområde Grenstenvej, Stationsvej Stevnstrup
170 Boligområde Randersvej Langå
171 Boligområde Kildedalen Langå
172 Boligområde Gyldenlakvej, Snerlevej, Mimosevej Stevnstrup
174 Boligområde Egevænget, Fælledvej Langå
175 Offentlig- og boligområde Ved idrætsanlæg Langå
177 Boligområde Bøgebakken-Skovboulevarden Stevnstrup
181 Omfartsvej Randersvej, Væthvej Langå
183 Langå Sparekasse Bredgade Langå
185 Boligområde Landsbygaden Stevnstrup
186 Boligområde Landsbygaden/Bymarksvej Stevnstrup
189 Center- og boligformål Bredgade/Markedsgade  Langå