Lokalplaner for Randers Kommune

De nyeste lokalplaner står i bunden af oversigten.

Plan Nr. Navn Anvendelse Område
Byplv04 Østervangsvej, P. Knudsens vej Boliger og offentligt område Randers 
Bplv05  Sjællandsgade, Jyllandsgade, Sennelsgade Åben og høj bebyggelse Randers 
Byplv06 Østervang Bolig og erhverv Randers 
Byplv07 Mariagervej, Glarbjergvej Erhvervsområde Randers
Byplv08 Nørrebrogade, Fuglebakken, Nattergalvej Boligområde Randers
Byplv10 Sct. Peders Gade, Vester Allé  Offentligt formål 
(teknisk skole, handelsskole m.v.)
Randers  
Byplv11 Karetmagervej, Gørtlervej Boligområde Randers
Byplv13 Hobrovej, Gl. Hobrovej Boligområde Randers
Byplv14 Sct. Peders Gade, Vinkelvej Etageboligbebyggelse Randers
Byplv16 Syd for jernbanestationen Erhvervsområde Randers
Byplv17 Hammelvej, Bøsbrovej Bolig og erhverv Randers
Byplv18 Vorup syd Boligområde Vorup
Byplv19 Ørneborgvej  Erhvervsområde  Kristrup
Byplv20 Hammelvej, Århusvej Center- og boligområde Paderup
Byplv21 Platanvej, Marienborgvej Boligområde Randers 
Byplv22 Haslund by Boligområde Haslund
Byplv23 Hobrovej, Fiskergårdsvej, Borup Allé Boligområde Helstedgård
Byplv24 Nordskellet, Mariagervej Erhvervsområde Randers
Byplv26 Østervangsvej, Skovlyvej  Centralsygehuset Randers
Byplv27 R. Hougårdsvej Tirsdalens Skole Kristrup
Byplv28 Adelgade, Vestervold Bolig og erhverv Randers
Byplv29 Helstedvej, Morelvej og Kvædevej Parcelhusområde Helsted
Byplv30 Glarbjergvej, Midgårdsvej og Mimersvej Parcelhusområde Randers
Byplv31 Ellegårds Allé Erhvervsområde Kristrup
Byplv32 Kertemindevej Erhvervsområde Vorup 
Byplv33 Paderup Boulevard, Minervavej, Apollovej  Undervisnings- og skoleområde Paderup 
Byplv34 Boghvedevej Boligområde Randers
Byplv36 Neder Romalt Boliger Randers
Byplv37 Trekantområdet Erhverv Vorup
Byplv39 Thorsgade, Kasernevej, Sandgade Offentligt område (Sct. Mikael Skole) Randers
101 Platanvej Boliger Randers
102 Hadsundvej Boliger Randers
103 Bøsbrovej, (version a) Boliger og erhverv Vorup
104 Spjalshøj Boliger Romalt
105 Neder Romalt Boliger Romalt
106 Stakhaven Boliger Randers
109B Schousgade, (version B) Boliger/bevaring Randers
110 Kraftvarmeværket Offentlig formål Randers
111 Trekantområdet Erhverv Vorup
112 Glarbjergvej Boliger Randers
113 Christiansminde Boliger Romalt
114 Apotekerstræde Boliger og erhverv Randers
115 Asser Rigs Vej Boliger Kristrup
117 Amtsgymnasiet i Paderup Offentlig formål Paderup
118 Børnegården Nyvang Børneinstitution Randers
119 Vangdalen Boliger Randers
120 Udbyhøjvej 62 Butiksformål Drbg
121 Hotel Viking Bolig/erhverv Randers
122 Lossepladsen Offentlig formål (park) Kristrup
123 Christianelund Boliger Romalt
124 Molsvej Boliger Vorup
126 Merkurvej Serviceformål Paderup
127 Idasminde Boliger Romalt
128 Børneinstitution Romalt Institutioner Romalt
130 Rugårdsvej Boliger Drbg.
132 Garnisonsvej Institution (plejehjem) Randers
133 Kolonihaver Offentlig formål (kolonihaver) Vorup
134 Administrationsbygningen 2. etape Offentlig formål Randers
137 Løvenholmvej Boliger Randers
138 Kontrolleret Losseplads Offentlig formål (losseplads) Kristrup
139 Rasmusminde Boliger Romalt
140 Koglevænget Boliger Hornbæk
141 Hjørringvej Boliger Vorup
142 Århusvej/Strømmen Udvidelse landevej Århus-Randers Randers
143 Parkvænget Boliger Hornbæk
144 Flyveaskedepot Deponeringsplads Robdrup
145 H. C. Andersensvej Boliger Hornbæk
146 Provstegade Centerformål (butik/erhverv/bolig) Randers
147 Transmissionsledning Offentlig formål (fjernvarme) Randers
149 Handelsskole i Paderup Offentlig formål (skole) Paderup
150 Teknisk Skole Offentlig formål (skole) Randers
151 St. Rosengård Bolig og erhverv Randers
152 Herredsfogedvej Boliger Randers
153 Mærsk Andersens Vej Boliger Randers
154 Hvilehøj Boliger Randers
156 Skovlund Boliger Vorup
159 Odasminde Boliger Romalt
161 Firmasporten Offentlig formål (idrætsanlæg) Hornbæk
162 Kertemindevej Erhvervsformål Vorup
163 Sct. Clemens Kirke Offentlig formål (kirke) Randers
164 Thor Erhvervsformål Randers
166 Dalinsvej Boliger Hornbæk
167 Junchers Hjørne Bolig/erhverv Randers
168 Møllevej Boliger Hornbæk
169 Carl Plougs Vej Boliger Hornbæk
171 Dalumvej Boligformål Vorup
172 Søren Møllers Gade Offentlig formål (ældreinstitution) Randers
173 Løvenholmvej II Boliger Randers
174 Vester Tværvej Boligformål Randers
175 Mejerigrunden Bolig/erhverv Randers
176 Storegade Bolig/erhverv Randers
177 Apollovej Boliger Paderup
178 Fladbrovej Boliger Hornbæk
179 Centralrenseanlæg Offentlig formål (renseanlæg) Kristrup
180 Agerskellet Bolig/erhverv Randers
189 Oust Møllevej Boliger Hornbæk
191 Dronningborg Maskinfabrik Erhverv og offentlig formål Drbg
192 Køreteknisk Anlæg Offentlig formål Randers
193 Fredensgade Boliger Randers
194 Flyvepladsen Offentlig formål Randers
195 Fiskergården Boliger Helsted
196 Chr. Winthers Vej Boliger Helsted
197 Gl. Stationsvej Bolig/erhverv (plejehjem) Randers
198 Rahrseje Boliger Drbg
199 Spulefelter Tekniske formål (spulefelt) Rom.enge
200 Administrationsbygningens 3. etape Offentlige formål og bolig/erhverv Randers
201 Lisesminde Boliger Romalt
202 Moto-cross banen ved Brusgård Offentlige formål (sportsanlæg) Brusgård
204 Midtvejs Bolig og erhverv Råsted
205 Winthersvang Offentlige formål (kollektivboliger) Randers
206 Dagligvarecenter Indkøbs-servicecenter (føtex) Randers
207 Danar Boliger Drbg
208 Buchtrup Servicecenter og boliger Randers
210 Selandersvej Boliger (tæt/lav) Hornbæk
211 Tinghøjvej Boligformål (tæt/lav) Råsted
212 Herosvej Boligformål Paderup
213 Venusvej Boligformål (åben/lav) Paderup
214 Athenevej Boligbebyggelse Paderup
215 Musik- og teaterhus Offentlige formål Randers
216 Erhvervsområde ved Viborgvej Erhvervsformål Hornbæk
217 Kærgade/Fjordvang Boligformål Vorup
218 Erhvervsområde Hammelvej Erhvervsformål Vorup
219 Hindbærvej Boligformål (åben/lav) Helsted
222 Tritonvej Boligformål (tæt/lav) Paderup
224 Fredensgade Syd Boligformål (byfornyelse) Randers
225 Sennelsgade Byfornyelse Randers
226 Løgstrup-Grunden Offentlig formål (park) Randers
227 Randers Havn, Udvidelse Havneformål Randers
228 Frugthaven Boligformål og offentlig formål Hornbæk
232 Banespor i Vorup Offentlige formål (jernbane) Vorup
234 Naturområde og ridecenter Offentlig formål (ridecenter og skov) Paderup
236 Flyvervej Offentlige formål (ældreboliger) Randers
238 Kertemindevej II Erhvervsformål Vorup
239 Engboulevarden 30, 2. etape Kontor/forretning Kristrup
240 Frederiksdalvej, 2. etape Erhvervsformål Vorup
241 Støttepunkt - Neder Hornbæk Boligformål Hornbæk
243 Enghøj Kirke Offentlige formål (kirke/park) Helsted
244 Bybusterminal Offentlige formål Randers
247 Helenestræde Centerformål (byfornyelse) Randers
248 Landsbyen Råsted II Lokalcenter (bevaring/udbygning) Råsted
249 Tirsdalen (plejehjem) Offentlige formål Kristrup
250 Sdr. Borup industriområde II Erhvervsformål Sdr. Borup
251 Randers Storcenter Butikscenter Paderup
252 Mosevænget II Boliger Hornbæk
253 Bakkegården Offentlige formål (ældreboliger) Randers
254 Boldbane i Helsted Offentlig formål (idrætsanlæg) Helsted
255 Politigården i Randers Offentlige formål Randers
256 Innovation, Blommevej Erhvervsformål Randers
257 Højriis, Udbyhøjvej Bolig og erhverv Drbg
259 Ullersvej, afd. 4 Boligformål Randers
261 Ringboulevarden Regulering af restarealer Randers
263 Vedøvej Offentlige formål (børneinstitution) Drbg
264 Frugthaven 2. etape Boliger og offentlig formål Hornbæk
265 Boligbebyggelsen på Teglvej Boligformål Dronningborg
266 Institution i Slyngborggade Offentlig og rekreativ formål Randers
267 Ungdomsboliger ved Vestervold Ungdomsboliger og undervisningsformål Randers
268 Rahrseje, område G - 1. etape Boliger Dronningborg
269 Gl. Romaltvej Boliger og offentlig formål Romalt
270 Villaer i Hornbæk Boliger Hornbæk
271 Frederiksdalvej, 1. etape Erhvervsområde Vorup
272 Rahrseje, 2. etape Boliger og offentlig formål Drbg
273 Enghøj Boligformål Helsted
275 Vindmølleområde ved Kondrup Vindmølleområde Kondrup
276 Sjællandsgade - ældreboliger Boliger (ældre) Randers
277 Skovhulevej Boligformål Hornbæk
278 Randers Regnskov Ekspansiv Offentlige, rekreative formål Randers
280 Sparekassen Kronjylland Service og rekreativt område Randers
281 Bofællesskab ved Høvejen Offentlig formål (bofællesskab) Vorup
282 Brusgård Skoleformål Brusgård
283 Merkurvejs forlængelse Serviceområde Paderup
284 Seniorboliger i Hornbæk Seniorboliger Hornbæk
286 Bolig/erhverv i Tøjhushavekvarteret Bolig og erhverv Randers
288 Hermann Stillings Vej Boliger (etagebebyggelse) Randers
290 Kjølvejen Boliger og off. formål Hornbæk
291 Underværket Bolig og erhverv Randers
292 Plejeboliger v. Borupvænget Off. formål (plejehjem) Helsted
293 Tøjhuset Bolig og erhverv Randers
294 Pieren Havneformål Randers
295 Brødregade - Rådhusstræde Forretningskompleks og boliger Randers
296 Afleveringsplads for private husstande Afleveringsplads husstandsaffald Kristrup
299 Nyborgvej Udv.af byggemarked - rekreative arealer Vorup
300 Mælkecentralen Boligområde Randers
302 Staldgårdsgade Byfornyelse Randers
303 Bolig-erhverv på Østervold Ny bebyggelse og gårdrum Randers
304 Hospitalsgade II Bolig og erhverv Randers
305 Fragtmandsgrunden Toldbodgade Boliger (etagebyggeri) Drbg
307 Udvidelse af Golfbanen Rekreativt område Hornbæk
308 Thetisvej Boliger (åben/lav) Paderup
309 Midtbyen Regulering bolig/erhverv, facader Randers
320 Marsvej Offentlig formål (parkering) Paderup
322 Rebslaaeriet Boligområde Randers
323 Landsbyen Lem Bolig/erhverv Lem
324 Boliger ved Rebslagervej Boligformål Randers
325 Panvej II Boliger Paderup
327 Tyvdalen Boliger (etagebyggeri) Vorup
328 Boligområde på Energivej Boliger Randers
329  Trafikcentral i Sdr. Borup Tankstation - pendlerparkeringsplads Sdr. Borup
330 Seniorboliger i Nordbyen Boligformål (seniorboliger) Randers
331 Ledavej Boligområde Paderup
334 Butik i Jernbanegade Serviceformål og dagligvarebutik Randers
335 Tjærbyvang Boligformål Drbg
336 Boliger nord for Golfbanen Boligformål Hornbæk
337 Midtvejs II Bolig og erhverv Råsted
339 Vasen Boliger Randers
340 Markedsgade 8-10 Bolig og erhverv Randers
342 Afroditevej Boliger Randers
345 Galateavej Boliger Paderup
346 Boliger ved Højtoftegade Boliger Vorup
347 Dagligvarebutik på Bøsbrovej Dagligvarebutik Vorup
348 Dagligvarebutik ved Oust Møllevej Dagligvarebutik Helsted
350 Elektravej Boliger Paderup
351 Lindholt, 1. etape Boliger Romalt
352 Museumspladsen Offentlige formål Randers
353 Moseblokker Boliger Haslund
354 Dalager/Bjørnsager Bolig og erhverv Haslund
355 Højmark Boligområde Randers
356 Boliger i Helsted Boliger Helsted
357 Erhvervsområde ved Sdr. Borup Erhvervsområde Sdr. Borup
358 Hammelvej Beplantning - retningslinier Kristrup
359 Randers Kaserne Bolig og erhverv Randers
360 Henriettelund Boliger Vorup
361 Mariagervej 245 Erhverv Randers
501 Frederiksdalvej Erhverv Randers
503 Lindholt 2. etape Boligområde Romalt
504 Thorsgade 16 Bolig og erhverv Randers

506

Tjærbyvang II 
bilag 1-2-3KP tillæg 74

Boligområde Dronningborg
507 Burschesgade 3-5 Bolig og erhverv Randers
508 Thors Bakke  
bilag 1 - bilag 2 - bilag 3 - bilag 4
Bolig og erhverv Randers
511 Juventusvej II, AFLYST Serviceerhverv Paderup
512 Nedre Vej 96, Albæk Boligområde Albæk

513

Sportscollege

Bolig og erhverv Randers
514 Grønhøj Boligområde Langå
516 Udvidelse af Virkevangen ved Gl. Grenåvej/Grenåvej Erhvervsområde Assentoft
518 Viborgvej  Erhvervsområde Randers
520

Vester Altan området
Bilag 5

Boligområde, offentlige formål, rekreative områder Randers
521 Gydegårdsvej Boligområde Jebjerg
523 Erhvervsområde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej Erhvervsområde Syd for Sdr. Borup
526 Lagerhal for museumstog Teknikområde Randers
528 Naturskolen Naturområde Randers
529 Sognegård ved Hornbæk Kirke Offentligt område Hornbæk
530 Jordbærvangen Boligområde Randers
531 Boliger ved Drastrup  Boliger Drastrup
532 Stevnstrup Nord Boligområde Stevnstrup
533 Biolager på Pieren Erhvervsområde

Randers

534 Udvidelse af Regionshospitalet Offentligt formål Randers
535 Boligområde ved Høgshøj Boligområde Spentrup
537      Boligområde i Øster Bjerregrav Boligområde Randers
538 Boligområde ved Bakkegårdsvej Boligområde Øster Tørslev
539 Toften II Boligområde Langå
540 Skovboulevarden Bolig og erhverv Stevnstrup
541 Østervold Regulering af liberale erhverv i stueetage Randers
545  Vestergade 26-30 Boligområde Randers
546 Juventusvej III Offentligt formål Paderup
547 Hestehaven, Albæk Fritidshusbebyggelse   
548 Randers Regnskovs udvidelse på "Snepladsen" Offentlige rekreative formål Randers
549  Detailhandel i Paderup Serviceområde Randers
550 Drastrupgårdsvej Boligområde Drastrup
552 Godset i Langå II Boligområde Langå
554 Christineberg Boligområde Randers
555 Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup Boligområde Vorup

556

Juventusvej IV, tømmerhandel, byggecenter m.m. Erhvervsområde Paderup
557 Boligområde ved Tjærby Dige  Boligområde  Dronningborg
565 Vindmøller ved Allestrupgård Teknisk anlæg  Allestrupgård 
567 Udvidelse af Randers Havn Erhverv Randers 
568 Boliger ved Skolevej Boligområde  Drastrup
569 

Boligområde ved Mosevænget Boligområde Hornbæk
571 Boligområde ved Ny Nedergårdsvej Boligområde Paderup
572 Boliger ved Erik Klippingsvej Boligområde Kristrup
573 Vindmøller ved Trikelshøj  Teknisk anlæg Fårup 
578 Randers Svømmebad Offentlige formål Randers
580 Spulefelt Romalt Enge  Tekniske formål Romalt 
581 Thors Bakke Blandet bolig/erhverv Randers
588 Randers Stadion, Nordtribunen Offentlige formål Randers
589 Spulefelt Drastrup Enge  Tekniske formål Randers
590 Boliger nord for Rosenholmvej Boligområde Randers
591 Boliger ved Påskeliljevej  Boligområde  Ø. Bjerregrav 
593 Boliger på Tyvdalen II  Boligområde Vorup
597 Boliger ved Haslund Præstegård  Boligområde Haslund
598 Boligområdet Trejgaardsvej  Boligområde Stevnstrup
599 Vandtårnet på Hadsundvej  Boligområde  Randers 
600  Boligområde ved Munkdrup  Boligområde  Munkdrup
606 Solvarmeanlæg i Langå  Teknisk anlæg  Langå 
607 P-Huset ved Rosenørnsgade Offentlige formål Randers
610 Boliger i Søren Møllers Gades Skole Boligområde Randers
611 Kongens Ege og Skovbakken Boliger og erhverv  Randers
612 C. la Cours Skole Boligområde  Randers 
613 Hotel ved Randers Svømmebad Byformål hotel  Randers 
614 Boligområde i Haslund  Boligområde  Haslund 
616 Kærsmindeområdet Boligområde Randers
617 Engboulevarden Erhverv, undervisning Kristrup
618  Markedspladsen Boligområde  Randers
619  Langvang Offentlige formål  Randers
620 Boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk Boliger og idrætsanlæg Over Hornbæk
621 Boliger på Mejerigrunden i Råsted Boligområde Råsted
622 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej  Boliger og erhverv Over Hornbæk
623 Juventusvej V område til erhverv og butikker til særlig pladskrævende varegrupper Erhverv Paderup
624 Offentlige formål i Nyvangsområdet Offentlige formål Randers
629 Et solcelleanlæg ved Gimming Teknisk anlæg Gimming
630 Et solcelleanlæg ved Rejstrup Teknisk anlæg Rejstrup
631 Dronningborg Maskinfabrik og Idrætscenter Blandet bolig og erhverv Dronningborg
632 Boliger på den tidl. Falbegrund Boliger Randers
633 Tøjhuset og Tøjhushaven Boliger og rekreativt anlæg Randers
634 Boligområde ved den tidligere Vorup Skole Boligområde Vorup
635 Tradium Boliger Randers
636 Hobrovejens Skole Offentlige formål Randers
637 For området ved Randers Stadion Offentlige formål Randers
638 Et boligområde ved Storegade i Assentoft Boligområde Assentoft
639 Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Erhverv Assentoft
640 Sporbyen  Scandia Blandet bolig og erhverv Randers
641 Boligområdet Søringen i Havndal Boligområde Havndal
642 Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup Erhverv Sønder Borup
644 Vindmøllepark ved Overgaard Tekniske anlæg Havndal
646 Omdannelse af Gjerlev-Enslev Skole Bolig, erhverv og offentlige formål Gjerlev
647 Et boligområde ved Engvej, Stevnstrup Boligområde Stevnstrup
648 Boligområde på Kærgade i Vorup Boligområde Vorup
649 Institutionsområde på Purager Off. formål, institutionsformål Harridslev
651 Bolig og centerformål ved Birkevænget i Fårup Bolig og offentlige formål Fårup
652 Etageboliger ved Fjordgade Boligområde Randers
656 Æblehaven - et boligområde i Drastrup Boligområde Randers
658 Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup Boligområde Vorup
660 Blandet bolig- og erhvervsområde v. Dytmærsken Blandet bolig og erhverv Randers
662 Boligområde ved Lindholt Boligområde Lindholt
663 Langå bymidte og stationsområde Blandet bolig og erhverv Langå
664 Et boligområde på Løvsangervej Boligområde Øster Bjerregrav
667 Boligområde ved Krogen i Borup Boligområde Borup
668 Boligområde ved Påskeliljevej i Øster Bjerregrav Boligområde Øster Bjerregrav
669 Etageboliger ved Søren Møllers Gade Boliger Randers
670 Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde Blandet bolig og erhverv samt idrætsområde Haslund
671 Vidarsvej - Almene Boliger Boliger Randers
672 Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen Uddannelsesinstitution Randers
673 Et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt Boliger Romalt
674 Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup Boliger og lettere erhverv Stevnstrup
675 Nyt sognehus til Sct. Peders Kirke ved Fabersvej i Randers Offentligt/kirkeligt formål Randers
676 Punkthuse på Gl. Hobrovej Boligområde Randers
677 Boligområde på Paderup Mosevej, Randers SØ Boligområde Randers
678 Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev Boligområde Øster Tørslev
679 Centererhverv ved Messingvej i Randers Syd Centererhverv Randers
681 Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen Boligområde Stevnstrup
682 Parkeringsplads ved Tradium Vester Allé i Randers   Randers
683 Erhvervsområde på Europavej ved Fårup, Dermapharm A/S Erhverv Fårup
684 Solvarmeanlæg ved Værum Teknisk anlæg Værum
692 Teknisk område ved Randersvej i Langå Teknisk anlæg Langå