Lokalplaner for Randers Kommune

Find lokalplan ud fra adressesøgning

De nye lokalplaner står i bunden af ​​oversigten.

Plan Nr. Navn use Område
Byplv04 Østervangsvej, P. Knudsens vej Boliger og offentligt område Randers 
Bplv05  Sjællandsgade, Jyllandsgade, Sennelsgade Åben og høj bebyggelse Randers 
Byplv06 Østervang Bolig og erhverv Randers 
Byplv07 Mariagervej, Glarbjergvej Erhvervsområde Randers
Byplv08 Nørrebrogade, Fuglebakken, Nattergalvej boligområde Randers
Byplv10 Sct. Peders Gade, Vester Allé  Offentligt anvendt 
(teknisk skole, handelsskole mv)
Randers  
Byplv11 Karetmagervej, Gørtlervej boligområde Randers
Byplv13 Hobrovej, Gl. Hobrovej boligområde Randers
Byplv14 Sct. Peders Gade, Vinkelvej Etageboligbebyggelse Randers
Byplv16 Syd for jernbanestationen Erhvervsområde Randers
Byplv17 Hammelvej, Bøsbrovej Bolig og erhverv Randers
Byplv18 Vorup syd boligområde Vorup
Byplv19 Ørneborgvej  Erhvervsområde  Kristrup
Byplv20 Hammelvej, Århusvej Center- og boligområde Paderup
Byplv21 Platanvej, Marienborgvej boligområde Randers 
Byplv22 Haslund ved boligområde Haslund
Byplv23 Hobrovej, Fiskergårdsvej, Borup Allé boligområde Helstedgård
Byplv24 Nordskellet, Mariagervej Erhvervsområde Randers
Byplv26 Østervangsvej, Skovlyvej  Centralsygehuset Randers
Byplv27 R. Hougårdsvej Tirsdalens Skole Kristrup
Byplv28 Adelgade, Vestervold Bolig og erhverv Randers
Byplv29 Helstedvej, Morelvej og Kvædevej Parcelhusområde Helsted
Byplv30 Glarbjergvej, Midgårdsvej og Mimersvej Parcelhusområde Randers
Byplv31 Ellegårds Allé Erhvervsområde Kristrup
Byplv32 Kertemindevej Erhvervsområde Vorup 
Byplv33 Paderup Boulevard, Minervavej, Apollovej  Undervisnings- og skoleområde Paderup 
Byplv34 Boghvedevej boligområde Randers
Byplv36 Neder Romalt boliger Randers
Byplv37 Trekantområdet Erhverv Vorup
Byplv39 Thorsgade, Kasernevej, Sandgade Offentligt område (Sct. Mikael Skole) Randers
101 Platanvej boliger Randers
102 Hadsundvej boliger Randers
103 Bøsbrovej, (version a) Boliger og erhverv Vorup
104 Spjalshøj boliger Romalt
105 Neder Romalt boliger Romalt
106 Stakhaven boliger Randers
109B Schousgade, (version B) Boliger / Bevaring Randers
110 Kraftvarmeværket Offentlig anvendelse Randers
111 Trekantområdet Erhverv Vorup
112 Glarbjergvej boliger Randers
113 Christiansminde boliger Romalt
114 Apotekerstræde Boliger og erhverv Randers
115 Asser Rigs Vej boliger Kristrup
117 Amtsgymnasiet i Paderup Offentlig anvendelse Paderup
118 Børnegården Nyvang Børneinstitution Randers
119 Vangdalen boliger Randers
120 Udbyhøjvej 62 Butiksformål Drbg
121 Hotel Viking Bolig / erhverv Randers
122 lossepladsen Offentlig anvendelse (park) Kristrup
123 Christianelund boliger Romalt
124 Molsvej boliger Vorup
126 Merkurvej Serviceformål Paderup
127 Idasminde boliger Romalt
128 Børneinstitution Romalt institutions Romalt
130 Rugårdsvej boliger Drbg.
132 Garnisonsvej Institution (plejehjem) Randers
133 Kolonihaver Offentlig anvendelse (kolonihaver) Vorup
134 Administrationsbygningen 2. etape Offentlig anvendelse Randers
137 Løvenholmvej boliger Randers
138 Kontrolleret Tabsæt Offentlig anvendelse (losseplads) Kristrup
139 Rasmusminde boliger Romalt
140 Koglevænget boliger Hornbæk
141 Hjørringvej boliger Vorup
142 Århusvej / Strømmen Udvidelse landevej Århus-Randers Randers
143 Parkvænget boliger Hornbæk
144 Flyveaskedepot Deponeringsplads Robdrup
145 HC Andersensvej boliger Hornbæk
146 Provstegade Centerformål (butik / erhverv / bolig) Randers
147 Transmissionsledning Offentlig anvendelse (fjernvarme) Randers
149 Handelsskole i Paderup Offentlig anvendelse (skole) Paderup
150 Teknisk Skole Offentlig anvendelse (skole) Randers
151 St. Rosengård Bolig og erhverv Randers
152 Herredsfogedvej boliger Randers
153 Mærsk Andersens Vej boliger Randers
154 Hvilehøj boliger Randers
156 Skovlund boliger Vorup
159 Odasminde boliger Romalt
161 Firmasporten Offentlig anvendelse (idrætsanlæg) Hornbæk
162 Kertemindevej Erhvervsformål Vorup
163 Sct. Clemens Kirke Offentlig anvendelse (kirke) Randers
164 Thor Erhvervsformål Randers
166 Dalinsvej boliger Hornbæk
167 Junchers Hjørne Bolig / erhverv Randers
168 Møllevej boliger Hornbæk
169 Carl Plougs Vej boliger Hornbæk
171 Dalumvej Boligformål Vorup
172 Søren Møllers Gade Offentlig anvendelse (ældreinstitution) Randers
173 Løvenholmvej II boliger Randers
174 Vester Tværvej Boligformål Randers
175 Mejerigrunden Bolig / erhverv Randers
176 Storegade Bolig / erhverv Randers
177 Apollovej boliger Paderup
178 Fladbrovej boliger Hornbæk
179 Centralrenseanlæg Offentlig anvendelse (renseanlæg) Kristrup
180 Agerskellet Bolig / erhverv Randers
189 Oust Møllevej boliger Hornbæk
191 Dronningborg Maskinfabrik Erhverv og offentliggjort Drbg
192 Køreteknisk Anlæg Offentlig anvendelse Randers
193 Fredensgade boliger Randers
194 Flyvepladsen Offentlig anvendelse Randers
195 Fiskergården boliger Helsted
196 Chr. Winthers Vej boliger Helsted
197 Gl. Stationsvej Bolig / erhverv (plejehjem) Randers
198 Rahrseje boliger Drbg
199 Spulefelter Tekniske program (spulefelt) Rom.enge
200 Administrationsbygningens 3. etape Offentligt anvendt og bolig / erhverv Randers
201 Lisesminde boliger Romalt
202 Moto-cross banen ved Brusgård Offentligt anvendt (sportsanlæg) Brusgård
204 Midtvejs Bolig og erhverv Råsted
205 Winthersvang Offentligt anvendt (kollektivboliger) Randers
206 Dagligvarecenter Indkøbs-servicecenter (føtex) Randers
207 Danar boliger Drbg
208 Buchtrup Servicecenter og boliger Randers
210 Selandersvej Boliger (tæt / lav) Hornbæk
211 Tinghøjvej Boligformål (tæt / lav) Råsted
212 Herosvej Boligformål Paderup
213 Venusvej Boligformål (åben / lav) Paderup
214 Athenevej Boligbebyggelse Paderup
215 Musik- og teaterhus Offentligt anvendt Randers
216 Erhvervsområde ved Viborgvej Erhvervsformål Hornbæk
217 Kærgade / Fjordvang Boligformål Vorup
218 Erhvervsområde Hammelvej Erhvervsformål Vorup
219 Hindbærvej Boligformål (åben / lav) Helsted
222 Tritonvej Boligformål (tæt / lav) Paderup
224 Fredensgade Syd Boligformål (byfornyelse) Randers
225 Sennelsgade byfornyelse Randers
226 Løgstrup-Grunden Offentlig anvendelse (park) Randers
227 Randers Havn, Udvidelse Havneformål Randers
228 Frugthaven Boligformål og offentliggørelse Hornbæk
232 Banespor i Vorup Offentligt anvendt (jernbane) Vorup
234 Naturområde og ridecenter Offentlig anvendelse (ridecenter og skov) Paderup
236 Flyvervej Offentligt anvendt (ældreboliger) Randers
238 Kertemindevej II Erhvervsformål Vorup
239 Engboulevarden 30, 2. etape Kontor / Forretning Kristrup
240 Frederiksdalvej, 2. etape Erhvervsformål Vorup
241 Støttepunkt - Neder Hornbæk Boligformål Hornbæk
243 Enghøj Kirke Offentligt anvendt (kirke / park) Helsted
244 Bybusterminal Offentligt anvendt Randers
247 Helenestræde Centerformål (byfornyelse) Randers
248 Landsbyen Råsted II Lokalcenter (bevaring / udbygning) Råsted
249 Tirsdalen (plejehjem) Offentligt anvendt Kristrup
250 Sdr. Borup industriområde II Erhvervsformål Sdr. Borup
251 Randers Storcenter Butikscenter Paderup
252 Mosevænget II boliger Hornbæk
253 Bakkegården Offentligt anvendt (ældreboliger) Randers
254 Boldbane i Helsted Offentlig anvendelse (idrætsanlæg) Helsted
255 Politigården i Randers Offentligt anvendt Randers
256 Innovation, Blommevej Erhvervsformål Randers
257 Højriis, Udbyhøjvej Bolig og erhverv Drbg
259 Ullersvej, afd. 4 Boligformål Randers
261 Ringboulevarden Regulering af restarealer Randers
263 Vedøvej Offentlig anvendelse (børneinstitution) Drbg
264 Frugthaven 2. etape Boliger og offentliggørelse Hornbæk
265 Boligbebyggelsen på Teglvej Boligformål Dronningborg
266 Institution i Slyngborggade Offentlig og rekreativ applikation Randers
267 Ungdomsboliger ved Vestervold Ungdomsboliger og undervisningsformål Randers
268 Rahrseje, område G - 1. etape boliger Dronningborg
269 Gl. Romaltvej Boliger og offentliggørelse Romalt
270 Villaer i Hornbæk boliger Hornbæk
271 Frederiksdalvej, 1. etape Erhvervsområde Vorup
272 Rahrseje, 2. etape Boliger og offentliggørelse Drbg
273 Enghøj Boligformål Helsted
275 Vindmølleområde ved Kondrup Vindmølleområde Kondrup
276 Sjællandsgade - ældreboliger Boliger (ældre) Randers
277 Skovhulevej Boligformål Hornbæk
278 Randers Regnskov Ekspansiv Offentlig, rekreativ program Randers
280 Sparekassen Kronjylland Service og rekreativt område Randers
281 Bofællesskab ved Høvejen Offentlig anvendelse (bofællesskab) Vorup
282 Brusgård Skoleformål Brusgård
283 Merkurvejs forlængelse Serviceområde Paderup
284 Seniorboliger i Hornbæk Seniorboliger Hornbæk
286 Bolig / erhverv i Tøjhushavekvarteret Bolig og erhverv Randers
288 Hermann Stillings Vej Boliger (etagebebyggelse) Randers
290 Kjølvejen Boliger og slukket. formel Hornbæk
291 Underværket Bolig og erhverv Randers
292 Plejeboliger v. Borupvænget AF. program (plejehjem) Helsted
293 Tøjhuset Bolig og erhverv Randers
294 Pieren Havneformål Randers
295 Brødregade - Rådhusstræde Forretningskompleks og boliger Randers
296 Afleveringspladser til private husstande Afleveringsplads husstandsaffald Kristrup
299 Nyborgvej Udv.af byggemarked - rekreative arealer Vorup
300 Mælkecentralen boligområde Randers
302 Staldgårdsgade byfornyelse Randers
303 Bolig-erhverv på Østervold Ny bebyggelse og gårdrum Randers
304 Hospitalgade II Bolig og erhverv Randers
305 Fragtmandsgrunden Toldbodgade Boliger (etagebyggeri) Drbg
307 Udvidelse af Golfbanen Rekreativt område Hornbæk
308 Thetisvej Boliger (åben / lav) Paderup
309 Midtbyen Regulerer bolig / erhverv, facader Randers
320 Marsvej Offentlig anvendelse (parkering) Paderup
322 Rebslaaeriet boligområde Randers
323 Landsbyen Lem Bolig / erhverv Lem
324 Boliger ved Rebslagervej Boligformål Randers
325 Panvej II boliger Paderup
327 Tyvdalen Boliger (etagebyggeri) Vorup
328 Boligområde på Energivej boliger Randers
329  Trafikcentral i Sdr. Borup Tankstation - pendlerparkeringsplads Sdr. Borup
330 Seniorboliger i Nordbyen Boligformål (seniorboliger) Randers
331 Ledavej boligområde Paderup
334 Butik i Jernbanegade Serviceformål og dagligvarebutik Randers
335 Tjærbyvang Boligformål Drbg
336 Boliger nord for Golfbanen Boligformål Hornbæk
337 Midtvejs II Bolig og erhverv Råsted
339 Vasen boliger Randers
342 Afroditevej boliger Randers
345 Galateavej boliger Paderup
346 Boliger ved Højtoftegade boliger Vorup
347 Dagligvarebutik på Bøsbrovej Dagligvarebutik Vorup
348 Dagligvarebutik ved Oust Møllevej Dagligvarebutik Helsted
350 Elektravej boliger Paderup
351 Lindholt, 1. etape boliger Romalt
352 Museumspladsen Offentligt anvendt Randers
353 Moseblokker boliger Haslund
354 Dalager / Bjørnsager Bolig og erhverv Haslund
355 Højmark boligområde Randers
356 Boliger i Helsted boliger Helsted
357 Erhvervsområde ved Sdr. Borup Erhvervsområde Sdr. Borup
358 Hammelvej Beplantning - retningslinier Kristrup
359 Randers Kaserne Bolig og erhverv Randers
360 Henriettelund boliger Vorup
361 Mariagervej 245 Erhverv Randers
501 Frederiksdalvej Erhverv Randers
503 Lindholt 2. etape boligområde Romalt
504 Thorsgade 16 Bolig og erhverv Randers

506

Tjærbyvang II 
bilag 1-2-3KP tillæg 74

boligområde Dronningborg
507 Burschesgade 3-5 Bolig og erhverv Randers
508 Thors Bakke  
bilag 1  -  bilag 2  -  bilag 3  -  bilag 4
Bolig og erhverv Randers
511 Juventusvej II, AFLYST Serviceerhverv Paderup
512 Nedre Vej 96, Albæk boligområde Albæk

513

Sportscollege

Bolig og erhverv Randers
514 Grønhøj boligområde Langå
516 Udvidelse af Virkevangen ved Gl. Grenåvej / Grenåvej Erhvervsområde Assentoft
518 Viborgvej  Erhvervsområde Randers
520

Vester Altan område
Bilag 5

Boligområde, offentlige applikationer, rekreative områder Randers
521 Gydegårdsvej boligområde Jebjerg
523 Erhvervsområde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej Erhvervsområde Syd for Sdr. Borup
526 Lagerhal til museumstog Teknikområde Randers
528 Naturskolen Naturområde Randers
529 Sognegård ved Hornbæk Kirke Offentligt område Hornbæk
530 Jordbærvangen boligområde Randers
531 Boliger ved Drastrup  boliger Drastrup
532 Stevnstrup Nord boligområde Stevnstrup
533 Biolager på Pieren Erhvervsområde

Randers

534 Udvidelse af Regionshospitalet Offentligt anvendt Randers
535 Boligområde ved Høgshøj boligområde Spentrup
537      Boligområde i Øster Bjerregrav boligområde Randers
538 Boligområde ved Bakkegårdsvej boligområde Øster Tørslev
539 Toften II boligområde Langå
541 Østervold Regulering af liberale erhverv i stueetage Randers
545  Vestergade 26.-30 boligområde Randers
546 Juventusvej III Offentligt anvendt Paderup
547 Hestehaven, Albæk Fritidshusbebyggelse   
548 Randers Regnskovs udvidelse på "Snepladsen" Offentligt rekreativt anvendt Randers
549  Detailhandel i Paderup Serviceområde Randers
550 Drastrupgårdsvej boligområde Drastrup
552 Godset i Langå II boligområde Langå
554 Christineberg boligområde Randers
555 Boligbebyggelse ved Bojesvej i Vorup boligområde Vorup

556

Juventusvej IV, tømmerhandel, byggecenter mm Erhvervsområde Paderup
557 Boligområde ved Tjærby Dige  boligområde  Dronningborg
565 Vindmøller ved Allestrupgård Teknisk anlæg  Allestrupgård 
567 Udvidelse af Randers Havn Erhverv Randers 
568 Boliger ved Skolevej boligområde  Drastrup
569 

Boligområde ved Mosevænget boligområde Hornbæk
571 Boligområde ved Ny Nedergårdsvej boligområde Paderup
572 Boliger ved Erik Klippingsvej boligområde Kristrup
573 Vindmøller ved Trikelshøj  Teknisk anlæg Fårup 
578 Randers Svømmebad Offentligt anvendt Randers
580 Spulefelt Romalt Enge  Tekniske applikationer Romalt 
581 Thors Bakke Blandet bolig / erhverv Randers
588 Randers Stadion, Nordtribunen Offentligt anvendt Randers
589 Spulefelt Drastrup Enge  Tekniske applikationer Randers
590 Boliger nord for Rosenholmvej boligområde Randers
591 Boliger ved Påskeliljevej  boligområde  Ø. Bjerregrav 
593 Boliger på Tyvdalen II  boligområde Vorup
597 Boliger ved Haslund Præstegård  boligområde Haslund
598 Boligområdet Trejgaardsvej  boligområde Stevnstrup
599 Vandtårnet på Hadsundvej  boligområde  Randers 
600  Boligområde ved Munkdrup boligområde  Munkdrup
606 Solvarmeanlæg i Langå  Teknisk anlæg  Langå 
607 P-Huset ved Rosenørnsgade Offentligt anvendt Randers
610 Boliger i Søren Møllers Gades Skole boligområde Randers
611 Kongens Ege og Skovbakken Boliger og erhverv  Randers
612 C. la Cours Skole boligområde  Randers 
613 Hotel ved Randers Svømmebad Byformål hotel  Randers 
614 Boligområde i Haslund  boligområde  Haslund 
615 Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 Boligområde Randers 
616 Kærsmindeområdet boligområde Randers
617 Engboulevarden Erhverv, undervisning Kristrup
618  Markedspladsen boligområde  Randers
619  Langvang Offentligt anvendt  Randers
620 Boliger og idrætsanlæg i Over Hornbæk Boliger og idrætsanlæg Over Hornbæk
621 Boliger på Mejerigrunden i Råsted boligområde Råsted
622 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej  Boliger og erhverv Over Hornbæk
623 Juventusvej V område til erhverv og butikker til de særlige pladskrævende varegrupper Erhverv Paderup
624 Offentligt anvendt i Nyvangsområdet Offentligt anvendt Randers
629 Et solcelleanlæg ved Gimming Teknisk anlæg Gimming
630 Et solcelleanlæg ved Rejstrup Teknisk anlæg Rejstrup
631 Dronningborg Maskinfabrik og Idrætscenter Blandet bolig og erhverv Dronningborg
632 Boliger på den tidl. Falbegrund boliger Randers
633 Tøjhuset og Tøjhushaven Boliger og rekreativt anlæg Randers
634 Boligområde ved den tidligere Vorup Skole boligområde Vorup
635 Tradium boliger Randers
636 Hobrovejens Skole Offentligt anvendt Randers
637 Område ved Randers Stadion Offentligt anvendt Randers
638 Et boligområde ved Storegade i Assentoft boligområde Assentoft
639 Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Erhverv Assentoft
640 Sporbyen Scandia Blandet bolig og erhverv Randers
641 Boligområdet Søringen i Havndal boligområde Havndal
642 Erhvervsområde ved Hadstenvej, Sønder Borup Erhverv Sønder Borup
644 Vindmøllepark ved Overgaard Tekniske anlæg Havndal
647 Et boligområde ved Engvej, Stevnstrup boligområde Stevnstrup
648 Boligområde på Kærgade i Vorup boligområde Vorup
649 Institutionelle område på Purager AF. programmerer, institutioner program Harridslev
650 Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup Erhvervsområde Fårup
651 Bolig og centerformål ved Birkevænget i Fårup Bolig og offentlig programmerer Fårup
652 Etageboliger ved Fjordgade boligområde Randers
653 Erhverv og rekreativt område
ved Bøsbrovej, XL-Byg i Vorup
erhverv  Vorup
654 Boliger nord for Nordskellet Etape 1  boligområde Randers 
656 Æblehaven - et boligområde i Drastrup boligområde Randers
657 Asferg præstegård og boliger ved Allégården boligområde Asferg
658 Et boligområde ved Fuglsangsvej i Vorup boligområde Vorup
659 Møllestensgrunden - Boligbebyggelse ved Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej i Vorup  boligområde Vorup
660 Blandet bolig- og erhvervsområde v. Dytmærsken Blandet bolig og erhverv Randers
662 Boligområde ved Lindholt boligområde Lindholt
663 Langå bymidte og stationsområde Blandet bolig og erhverv Langå
664 Et boligområde på Løvsangervej boligområde Øster Bjerregrav
667 Boligområde ved Krogen i Borup boligområde Borup
668 Boligområde ved Påskeliljevej i Øster Bjerregrav boligområde Øster Bjerregrav
669 Etageboliger ved Søren Møllers Gade boliger Randers
670 Blandet bolig- og erhvervsområde samt idrætsområde Blandet bolig og erhverv samt idrætsområde Haslund
671 Vidarsvej - Almene Boliger boliger Randers
672 Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen Uddannelsesinstitution Randers
673 Et tæt-lav boligområde ved Hjortevej i Romalt boliger Romalt
674 Boliger og lettere erhverv ved Landsbygaden i Stevnstrup Boliger og lettere erhverv Stevnstrup
675 Nyt sognehus til Sct. Peders Kirke ved Fabersvej i Randers Offentligt / kirkeligt program Randers
676 Punkthuse på Gl. Hobrovej boligområde Randers
677 Boligområde på Paderup Mosevej, Randers SØ boligområde Randers
678 Boliger ved Tørringvej i Øster Tørslev boligområde Øster Tørslev
679 Centererhverv ved Messingvej i Randers Syd Centererhverv Randers
680 Etageboliger og rækkehuse i og ved Helstedgård på Borups Alle i Randers Boligområde Helsted
681 Stevnstrup Fritids- og Idrætsanlæg samt Børnehuset Gudenådalen boligområde Stevnstrup
682 Parkeringsplads ved Tradium Vester Allé i Randers   Randers
683 Erhvervsområde på Europavej ved Fårup, Dermapharm A / S Erhverv Fårup
684 Solvarmeanlæg ved Værum Teknisk anlæg Værum
685 Kontor- og serviceerhverv samt butiksformål ved Oust Møllevej i Helsted Erhvervsområde Helsted
687

Boliger og erhverv ved Rosenørnsgade i Randers - Valsemøllen

Bolig og Erhverv Randers
688 Boliger ved Kasernevej i Randers - Dragonparken boligområde Randers
692 Teknisk område ved Randersvej i Langå Teknisk anlæg Langå
693 Tæt-lav boliger og erhverv
ved Skovboulevarden 6,
Stevnstrup
Boliger Stevnstrup
695 Boliger ved Jennumvej i Spentrup Boliger Spentrup
696 Tæt-lav boligbebyggelse ved Søndergade i Assentoft Boligområde Assentoft
697 Serviceerhverv på hjørnet af
Mariagervej og Hvedevej
Serviceerhverv Randers NV
698 Etageboliger på Havrevej/Hvedevej Boliger Randers NV
699 Område til offentlige og tekniske formål ved Søndergade i Asferg Offentlige og tekniske formål Asferg
700 Liberalt erhverv, restaurant og boliger i vandtårnet, Hadsundvej 94 Bolig og erhverv Randers C
701 Boliger ved Overvænget i Hornbæk Boliger Hornbæk
703

Bolig og erhvervsbebyggelse på Markedsgade 8-10

Bolig og erhverv Randers C
704

Boligområde ved Tjærby Diger Allé

Boligområde Randers NØ
705

Erhvervsområde
ved Gl. Århusvej ved Ølst
Nordic Waste

Erhvervsområde Randers SV
706

Ny Randers Havn

Erhvervsområde Randers
708

Centerområde og rekreativt område ved Romalt
Boulevard

Centerområde Romalt
709

Rammelokalplan og etape II for Randers Kaserne

Bolig og erhverv Randers NØ
710

Område til tekniske formål, solcellepark ved Stouby

Teknisk område Gjerlev J
711

Teknisk område ved Dyssevej i Mejlby - Mejlby varmeværk

Teknisk område Mejlby
712

Erhvervsområde på Europavej og Vestergade ved Fårup

Erhverv Fårup
713

Dronningborg Byggeprojekt.
Hal, daginstitution og
plejehjem

Bolig-, erhverv- samt offentlige formål Dronningborg
716

Dagligvarebutik ved Gl. Grenåvej i Drastrup

Erhverv Drastrup
717

Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder 

Erhvervsområde Kristrup
718

Sporbyen Scandia, Engkvarteret

Bolig Randers NØ
719

Erhvervsområde ved Danish Crown Vej, Sdr. Borup

Erhverv Sdr. Borup
720

Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup

Boligområde Spentrup
721

Omdannelse af Gjerlev-Enslev skole

Område til offentlige formål Gjerlev J
722

Parkeringshus i byggefelt F - Sporbyen Scandia 

Parkering Randers NØ
723

Skolebyggeri ved C. la Cours
Skole i Randers

Offentlige formål Randers C
724

Boligområde ved Bækengen i Harridslev 

Boligområde Harridslev
725

Erhvervsbebyggelse på Fladbrovej

Erhvervsområde Hornbæk
726

Rekreativt område til hal, boldbaner, mv. ved Korshøj skole

Område til offentlige formål Harridslev
727

Et boligområde øst for Haslund

Boligområde Øst for Haslund
729

Erhvervsområde ved Kærsangervej i Langå

Erhvervsområde Langå
730

Boliger ved Gjerlevvej og Åløbet i Øster Tørslev

Boligområde Gjerlev
731

Boligområde ved Ribevej i Randers SV

Boligområde Randers SV
732

Teknisk anlæg på Justesens Plæne i Randers.

Teknisk anlæg Randers C
733

Bevaring af Langå Stationsbygning, Bredgade 55 i Langå

Bevarende lokalplan Langå
735

Natur- og udflugtsområde samt ridecenter ved Lykkeshøjvej i Randers syd

Natur- og udflugtsområde  Randers SØ
736

Boliger, erhverv og idrætsområde
i Haslund

Bolig-, erhverv- samt offentlige formål Haslund
737

Offentlige formål og erhverv
ved Mariagervej/Asavænget,
Randers NV

Offentlige formål og erhverv Randers NV
739

Bevarende lokalplan på Vesterbro,
ved Viborgvej, Jyllandsgade,
Fynsgade og Sjællandsgade

Bevarende lokalplan Randers C
743

Serviceerhverv ved Oust Møllevej i Helsted

Erhvervsområde Helsted
745

Boliger ved Ahornvej i Øster Bjerregrav

Boligområde Øster Bjerregrav
746

Boliger ved Dybdalvej, Assentoft

Boligområde Assentoft