Sønderhald (før 2007)

Gældende lokalplaner for Sønderhald, som er vedtaget før kommunesammenlægningen i 2007.

Plan  Nr.
Anvendelse
Beliggenhed
By
Bypl1 Boligområde Fasanvej, Solsortevej, Skovduevej, Elmevej Assentoft
Bypl2 Boligområde Rypevej, Askevej, Bøgevej, Skovduevej Assentoft
Bypl9 Erhverv Lysningen og Falkevej Assentoft
101 Rensningsanlæg Ved Assentoft Assentoft
102B Erhvervsområde Virkevangen, vest Assentoft
103 Offentlige formål Skole, idrætshaller mv. Assentoft
117 Boligområde Falkevej Assentoft
118 Boligområde Falkevej Assentoft
119 Boligområde Falkevej Assentoft
122 Boligområde Bøgevej Assentoft
128 Boligområde Traneparken Assentoft
130 Boligområde Tjurvej og Askevej Assentoft
131 Boligområde Egevej Assentoft
136 Boligområde Præstedammen Assentoft
150 Erhvervsformål (industri) Vandværksvej Assentoft
153 Offentlige formål Skovvangsvej Assentoft
154 Boligformål og rekreative formål Skovsangervej Assentoft
158 Boligformål Søndergade - Pagtervænget Assentoft
159 Boligformål Skovbovej Assentoft
160 Vindmølleområde Ved Tammestrup Mark Tammestrup
161 Vindmølleområde Virring Mark Virring
163 Offentlig- og boligformål Askevej og Rødtjørnen Assentoft
165B Erhvervsformål Virkevangen Assentoft
170 Bolig og jordbrugsparceller Langgade i Hørning Hørning
171 Offentlige formål Svalevej Assentoft
172 Boligformål Sanglærkevej Assentoft
174 Offentlige formål Falkevej Assentoft
175 Boligformål Præstedammen Assentoft
176 Boligformål Søndergade Assentoft
179 Boligområde Bygaden i Uggelhuse Uggelhuse
181 Boligområde Koglevej i Uggelhuse Uggelhuse
185 Boligområde Dybdalen, Gl. Landevej, Svends Dalen og Diget Assentoft
186 Boligformål Søndermarken ved Gl. Grenåvej Drastrup
187 Boligformål Fuglelunden Assentoft
189 Boligformål Søndergade 28 Assentoft
191 Boligformål Søndergade 13 Assentoft
192 Boligformål Langgade og Gundestrupvej Hørning