Arkitekturpris 2021

2 projekter blev tildelt Randers Arkitekturpris 2021

The Nordic Barn House luftfoto

Randers Kommune fejrede mandag den 4. oktober 2021 arkitekturens dag ved at tildele Randers Arkitekturpris 2021 til 2 meget spændende og meget forskellige projekter, The Nordic Barn House og Regnvandsbassin på Østervold.

Derudover blev sognehuset ved Sct. Peders Kirke tildelt hædrende omtale.

Priserne blev overrakt i form af plaketter og diplomer ved et arrangement i Kulturhuset i Randers.

The Nordic Barn House

Huset er et enfamiliehus beliggende i udkanten af Tebbestrup på en kuperet naturgrund på 9000 m2 midt i fredskov. Huset underlægger sig respektfuldt landskabet på grundens  højeste plateau.

Dommerkomiteen udtaler: Nordic Barn House præmieres for sin suveræne balance mellem det enkle og det forfinede. Hele vejen igennem, både inde og ude, holdes fokus på at skabe samhørighed med den omgivende natur, som får lov at komme helt tæt på og udgøre en uadskillelig del af den tilbageholdende arkitektur der beviser at der med få, velvalgte midler kan skabes helt unikke kvaliteter ved at tage udgangspunkt i stedets ånd.

The Nordic barn House, Brinken 37. Arkitekt og bygherre Bruno Jacobsen.

Regnvandsbassin på Østervold

Bassinet har en teknisk funktion, idet det opsamler og renser overfladevand, inden det ledes videre ud i det nordlige havnebassin. Projektet er et eksempel på hvordan et teknisk bassin er blevet bearbejdet arkitektonisk, så pladsen fremstår som et indbydende grønt og blåt byrum, der skaber rum til ophold og nye forbindelser – til glæde for borgere og besøgende.

Dommerkomiteen udtaler: Regnvandsbassinet præmieres for at transformere Østervold og skabe et nyt levested for både mennesker og natur i byen. Det peger frem mod den kommende udvikling af Randers ved at kombinere vand, natur og byliv på en ny og inspirerende måde.  

Regnvandsbassinet på Østervold har forandret hele pladsens karakter, skabt nyt liv og trukket naturen ind midt i byen. Himlen, bygningerne og Cronhammers Redfall spejles i vandoverfladen og giver rummet et nyt perspektiv. Vandplanter, siv, græsser og blomster gror langs bassinets bredder og det føles som om et stykke af Gudenåen er løbet gennem Østervold.

Regnvandsbassin på Østervold, Randers. Bygherre er Vandmiljø Randers og Randers Kommune, landskabsarkitekt er NIRAS.

Et projekt fik desuden ros og hædrende omtale:

Sct. Peders Hus

Sognehuset er placeret på en hjørnegrund ved Vestervold med en central bymæssig placering op ad den historiske Sankt Peders Kirke fra 1902. Det nye Sognehus tilfører nye moderne rammer for afholdelse af kirke- og kulturarrangementer.

Sognehus tilpasser sig respektfuldt den historiske kirke med en arkitektur, hvor der i materialevalg og facadeløsning er valgt et underspillet men moderne udtryk - som kontrast til kirken. En mindre forbindelsesgang kobler huset på kirken.

Dommerkomiteen udtaler: Skt. Peders Hus modtager hædrende omtale som et fint eksempel på hvordan der med den rette proces, trods begrænsede midler, kan skabes arkitektur som både indpasser sig på stedet og samtidigt løfter det videre med nye kvaliteter. Valget af placering er resultatet af en undersøgelse af mange alternativer og ideer, hvilket har været centralt i at finde netop den løsning, som nu fremstår helt naturlig og overbevisende.

Sognehuset ved Sct. Peders Kirke. Bygherre er Randers Nordre Provsti, arkitekter er VMB og CUBO Arkitekter.