Byen til Vandet Forum

Der er blevet nedsat et åbent forum for Byen til Vandet. Tilmeld dig og læs mere her.

Byen til Vandet Forum handler om at mødes og drøfte visioner, planer og drømme for byens fremtid. Vores vision er at skabe en god platform for dialog, hvor du som medlem af Forum inviteres til at debattere, kommentere og give input til byudviklingsprojektet Byen til Vandet på særlige forummøder og workshops.

Efter grundige forundersøgelser er Byen til Vandet i 2019 gået ind i en ny afgørende fase. Randers Kommune har i samarbejde med Realdania afviklet en parallelkonkurrence, hvor tre udvalgte teams er kommet med hvert deres bud på en visionær udviklingsplan for det samlede projektområde. Som led i høringsfasen henover sommeren 2019 blev medlemmerne af forum inviteret til at kommentere på de tre forslag, og de mange inputs indgik efterfølgende i dommerkomitéens valg af vinderteam. Som medlem af forum inviteres du også i de næste faser af processen til særlige arrangementer, hvor du kan komme med input og feedback.

Drømme-app'en

Spillet om Byen til Vandet - et spil om udgifter og indtægter, inspireret fra det klassiske matadorspil