Klimabåndet

Klimabåndet er visionen om at beskytte Randers mod stormflod med løsninger, som tager udgangspunkt i naturen og forbinder byen til vandet.

Fra 2017-2022 arbejder Randers Kommune med at udvikle planen om et klimabånd gennem Randers, som skal ruste byen til at klare en stormflod. Løsningerne må ikke være en barriere mellem byen og vandet, men skal i stedet skabe forbindelse og kontakt til vandet og naturen.

Byrådets vision er, at byen skal forbindes med vandet, så alle kan få glæde af byens placering tæt ved fjord og å. Derfor vil vi ikke bruge almindelige diger til at beskytte byen mod stormflod. Diger, volde og bygninger på høje sokler vil være nye barrierer mod vandet.

Klimabåndet skal derfor vise, hvordan man kan lave innovativ højvandsbeskyttelse, der bringer byen til vandet og har naturen som grundlag. Det skal være et nyskabende projekt, som viser vejen for andre kyst- og havnebyer i Danmark og EU.

Inden for de næste hundrede år regner vi med, at ændringer i klimaet vil give højere vandstand i havet og kraftigere stormfloder. Det skal de danske kystbyer forberede sig på.

Også i Randers skal vi være klar, hvis vandet kommer. Randers Fjord er efter EU’s oversvømmelsesdirektiv udpeget som et af de 10 risikoområder i Danmark, hvor skaderne ved en stormflod vil være størst. Både privat ejendom, veje, institutioner og offentlige bygninger kan blive oversvømmet. Læs mere om truslen og hvad vi gør ved det i Randers Kommunes risikostyringsplan.

100 års hændelse i 2100, vandstigning på 2,4 m

Parallelopdrag om Klimabåndet

Randers Kommune afholdt i foråret 2018 et såkaldt parallelopdrag, der er en slags arkitektkonkurrence. Her har to hold med arkitekter, ingeniører og andre arbejdet sammen om at udvikle nye ideer. Gennem tre workshops blev ideerne udviklet og styrket. Resultatet er en samling af forskellige nye og spændende - men også robuste og realiserbare - muligheder tilpasset de særlige forhold i Randers.

Randers Kommune har beskrevet parallelopdraget i udbudsannoncen.

Som supplement til udbudsannoncen er udarbejdet en rapport om lokale fysiske forhold.

Programmet for parallelopdraget findes her.