Klimabroen

En central brik: Klimabroen er en ny forbindelse over fjorden. Byudvikling af pieren forudsætter, at Randers Bro aflastes med en ny broforbindelse.

Byrådet besluttede d. 6. november 2017 den vejføring, der skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde med Klimabroen.

Klimabroen er en central del af realiseringen af Byen til Vandet. Trafikken på Havnegade og Rosenørnsgade udgør i dag en væsentlig barriere mellem den centrale bymidte og de nuværende havnearealer.

Klimabroen vil aflaste Randers Bro, da en stor del af trafikken fremadrettet kan ledes øst om bymidten. Derfor kan Havnegade fredeliggøres, og der bliver bedre forbindelse mellem byen og vandet.

Samtidig vil Klimabroen sikre gode adgangsforhold til nye byområder, både i Byen til Vandet og i den østlige del af byen. Klimabroen vil skabe flere muligheder for krydsning af Randers Fjord, hvor der i dag kun findes Randers Bro og motorvej E45.

Klimabroen kan være med til at beskytte Randers by mod oversvømmelser fra både skybrud og stormflod. Broen etableres på en dæmning, som lukker det nordlige havnebassin af. Derfor kan bassinet bruges til at magasinere regnvand fra midtbyen under skybrud. Dæmningen vil samtidig være en del af Klimabåndet, som beskytter midtbyen mod stormflod.

Arbejdet med Klimabroens linjeføring er foregået i et tæt samarbejde, og både Vandmiljø Randers og Randers Havn har været repræsenteret i en styregruppe. Fokus har været at finde synergieffekter mellem anlæggelsen af Klimabroen, Randers Havns planer om udflytning af havneaktiviteterne, Vandmiljø Randers’ interesser i vandhåndtering samt byudvikling og hensigtsmæssig trafikafvikling i Randers som helhed.

Klimabroen i Randers