Fremtidens Byen til Vandet 2018

Analyse af borgernes input til Byen til Vandet fra workshops, oplæg, forum for Byen til Vandet og de sociale medier i 2018.

Netværksanalyse af borgerinddragelsens temaer

Fremtidens Byen til Vandet blev afviklet i perioden 15. august – 12 oktober i forlængelse af offentliggørelsen af løsningsforslagene for klimatilpasningsprojektet ’Klimabåndet’, indvielsen af Havnegadeboksen og etablering af Forum for Byen til Vandet.

Igennem dialogmøder, workshops, interaktive oplæg og de sociale medier, med facebooksiden Fremtidens Byen til Vandet fik borgere i forskellige aldersgrupper muligheden for at give deres besyv omkring idéudviklingen for Byen til Vandet.

Debatten er blevet opsamlet i en database og analyseret.

Herunder er de overordnede temaer fra debatten: 

Vand og Natur

 • Vandet og natur er de temaer, der tales mest om.
 • Det generelle ønske er, at vandet skal ind i byen og udgøre et centralt element i Randers.
 • Et klart narrativ i debatten omhandler ønsket om at lade naturen ind i byen og langs vandet.
 • Der tales både om den ’vilde’ natur og grønne lunger med blomsterbed.
 • Der tales meget om den bynære natur i Randers og vigtigheden af at have ”rigtig” natur helt ind i bykernen.

Byliv

 • Et levende cafémiljø fremhæves som et stort ønske i debatten.
 • Vandet kan bruges til ophold, caféer, restauranter og nye byrum.
 • Det nævnes også at man skal undgå for meget beton-byggeri.
 • Der er et ønske om flere udemiljøer til familier, opholdssteder og idræts- og fritidsfaciliteter med et grønt element.

Klimatilpasning

 • Det bliver nævnt af mange, at klimatilpasning er et vigtig aspekt i projektet som bør prioriteres højt både tidsmæssig og økonomisk.
 • Særligt Klimabroen fremhæves som vigtig for at sikre byen.

Boliger

 • Mangfoldighed beskrives som byens DNA
 • Flere taler om at skabe et fælles byrum ved vandet
 • Både dyre og eksklusive penthouse lejligheder, men også ungdomsboliger i containere eller skurvogne, billige lejligheder, familieboliger, husbåde og plejehjem omtales som en del af Byen til Vandet.

Se udvalgte temaer fra analysen i galleriet herunder 

Citat:“I Randers har vi alle muligheder for udvikling. Vi har en fantastisk midtby, en fantastisk natur, vi har uddannelser og erhverv. Dette skal vi værne om og udvikle, her er byen til vandet projektet et must.”