Havnegadeparken 2016

Midlertidigt grønt byrum ved Østervold tværs over Havnegade

Havnegadeparken 2016

Havnegadeparken august 2016

Lørdag den 20. august 2016 blev Havnegade spærret for at vi kunne at etablere et midlertidigt grønt byrum som kunne forbinde Østervold med Havnen – Havnegadeparken. I anledning af den 40. udgave af RandersUgen ønskede byrådet et særligt fokus på Byen til Vandet ved at fredeliggøre en del af Havnegade som er en reel mulighed i alle scenarier, som byrådet har udvalgt til videre konkretisering.

Formålet var at give borgerne oplevelsen af, hvordan Østervold kan komme til vandet uden den markante trafikbarriere, som Havnegade udgør samt synliggøre potentialerne i projekt ”Byen til Vandet”. Et stykke af Havnegade var iklædt rullegræs, træer, blomster og indrettet med havemøbler og parasoller, et noget andet indtryk end det der normalvis møder én på Havnegade, hvor det er bilerne som dominerer billedet. Gennemsnitligt passerer ca. 20.000 biler i døgnet på Havnegade, men den dag kunne man slå sig ned og nyde roen og det at være tæt på vandet.

Til trods for en del regn, havde mange borgere alligevel fundet vej til havnen og Havnegadeparken til hindbærsnitter, snobrød og snak. For alle der kom forbi, var der mulighed for at stemme på tre mulige fremtidsscenarier for, hvordan pieren fremtidigt kunne bebygges. Det var scenarier, der hhv. viste en grøn og bæredygtig bydel med lavere bebyggelse, et scenarie med tættere karrébebyggelse samt et scenarier med høje punkthuse. Afstemningen gav anledning til mange gode drøftelser omkring hvordan borgerne synes deres Randers skal se ud i fremtiden.

Sand og strand ved Mindeankeret