Ordet er dit 2015

I 2015 ønskede byrådet, at alle borgere fik mulighed for at komme med ideer og forslag til Byen til Vandet - fremtidens Randers.

Bylivskassen på Østervold 2015

Borgerinddragelsesprocessen, ORDET ER DIT, blev igangsat af byrådet i juni 2015 i forlængelsen af offentliggørelsen af Forundersøgelsen Byen til Vandet.

ORDET ER DIT bestod af flere elementer for at sikre en omfattende og dækkende proces, hvor så mange borgere som muligt havde mulighed for dels at få viden om byudviklingsprojektet samt dels at give deres mening og/eller forslag til det videre forløb til kende. Processen bestod blandt andet af dialogmøder, workshops med skoler, udstilling i Træløberen på Østervold, interviews, fotokonkurrence og temadage.

Borgere, interessenter og aktørers forslag, idéer og anbefalinger er opsamlet i en rapport, som blev forlagt for byrådet på et temamøde den 26. november 2015. I rapporten kan du se, hvordan borgernes inputs dengang blev brugt.

Rapporten om borgerinddragelsesprocessen kan ses her.

Bylivskassen på Østervold