Endeligt forslag til udviklingsplan

Arbejdet med at lave et forslag til en endelig udviklingsplan er i gang. Forslaget forventes at blive sat til debat i foråret 2020, hvorefter det vil blive behandlet af Randers Byråd.

Dommerkomitéen har bedømt tre forslag til udviklingsplaner og kåret Team C.F. Møller som vinderteam. På den baggrund er det nu vinderteamets opgave at lave et forslag til en endelig udviklingsplan.

Forslaget til en endelig udviklingsplan forventes at være klar til at blive sat til debat i foråret 2020, hvorefter en endelig udviklingsplan vil blive vedtaget af Randers Byråd. 

En plan for realiseringen af Byen til Vandet

Den endelige udviklingsplan bliver et gennemarbejdet styringsgrundlag for de næste mange års byudvikling. Udviklingsplanen skal på den ene side sætte retning for byudviklingen over mange år, og på den anden side komme tættere på de første etaper som grundlag for realisering inden for en kort årrække.

Udviklingsplanen skal være fleksibel og robust. Den skal danne grundlag for realisering af de første etaper, hvilket kræver en konkret masterplan, der kan danne grundlag for efterfølgende planlægning og udbud. De øvrige etaper skal beskrives på et strategisk niveau, da realisering af disse først kan ske på langt sigt. Der skal være fokus på helhed og sammenhænge, og der skal kunne ske tilpasninger af de enkelte byggemuligheder.

Udviklingsplanen handler ikke kun om at investere i anlæg, men også om investeringer i byens image og borgernes livskvalitet. Det har potentiale til at styrke byens værdier og øge skatteindtægter fra nye borgere, samt skabe flere arbejdspladser, bedre tilgængelighed, bedre og flere oplevelser omkring vandet og øget fokus på fællesskabet.

Målet er at skabe ”den gode by”, der gennem oplevelser og atmosfære inviterer til ophold i fællesskabet. Dermed kan byens rum blive ”hjerterum” med plads til den generøse by, der giver mere end den tager.