Debat om forslagene

De tre forslag var sat til offentlig debat frem til den 21. august 2019.

De tre forslag til udviklingsplaner var bud på, hvordan Byen til Vandet kunne realiseres. Forslagene var sat til offentlig debat i perioden fra den 1. juli 2019 til den 21. august 2019. Inputtene kunne få indflydelse på, hvilke løsninger, der kommer med i den endelige udviklingsplan.

I debatperioden kunne man møde repræsentanter fra Randers Kommune til en snak om de tre forslag i Havnegadeboksen på Dronningekajen i Randers. Man kunne også give sin mening til kende elektronisk via et spørgeskema.

Debatperioden blev afsluttet med by- og havnevandringer i Randers Festuge i uge 33 og med et temamøde i Forum for Byen til Vandet den 20. august, hvor de tre forslag blev præsenteret og drøftet.

De mange input, der er kommet under debatten, bliver samlet i et notat til dommerkomitéens bedømmelsesmøde sammen med input fra rådgivere i advisory boardet.