TEAM Effekt

Sammendrag af forslag fra Team Effekt - Udviklingsplan

EFFEKT, CFBO, Trafikplan rådgivende ingeniørfirma, WTM Engineers, ISC Innovative Engineering,Nordicals erhvervsmæglere, "Fru Andersen"

Vision Byen til vandet

Klimatilpasning og reetablering af naturen, nye forbindelser til byen og omdannelse af Randers Havn. En Havneplads og en ny havnefront bliver Randers' samlingspunkt.

Byen til Vandet giver nye og nuværende borgere muligheden for at bo helt tæt på vandet og helt tæt på naturen. Naturen er det exceptionelle og grundlaget for både byens opstandelse, havnens industrielle historie og den oversete kvalitet for Randers. Der skal skabes nyt liv på Havnen og gøres plads til boliger samtidig skal naturen være tilgængelig, til stede, oprindelig og dominerende. Naturen skal kunne ses fra alle boliger, alle veje og alle byrum. Naturen skal kunne opleves helt tæt på. Byen til Vandet er Byen til naturen og vandet, og naturen og vandet til byen. Transformationens hovedelementer består af; reetablering af naturen, nye forbindelser til byen og omdannelse af Randers Havn. En Havneplads og en ny havnefront bliver Randers samlingspunkt.

Reetablering af naturen

Vandet omdannes fra barriere til attraktion. Byen til Vandet er et netværk af oplevelser, en kombination af oprindelig natur, moderne boliger, aktiviteter og byrum der alle bidrager til hovedstaden i det storslåede landskab i smukke Kronjylland.

Forbindelser og akser

Byen bindes sammen af nye forbindelser og akser der kobler sig på eksisterende og nye funktioner. De danner sammen med byens rum et sammenhængende netværk der optimerer forholdene for byens liv i og på tværs af havnen.

Helhedsgreb - Blå og grøn by

Klimatilpasningen omkranser Randers og beskytter byen og borgerne med helt unikke kvaliteter, varieret landskab,høj biodiversitet og let adgang til byen.

Byen til Vandet trækker bebyggelsen og Randers helt tæt på vandet, kun beskyttet af områdets særegen natur. Fra Randers bymidte forbindes fra Østervold og Østergrave hen over Havnegade helt ned til Havnekanten. Havnekanten er opgraderet og en blanding af boliger, ungdomsboliger og fællesfunktioner som Roklubben og Klatresiloen skaber nyt liv på kajen og i de gamle siloer. Små øer af oprindelig natur er spredt langs havnekajen. Et nyt bykvarter øst for Klimabroen forbinder til Sporbyen. Den nye sejlklub er etableret ved fjorden og skaber aktivitet langs vandet. Roklubben vest for Klimabroen bevarer det maritime liv på havnen. Det er muligt at sejle med mindre både i inderhavnen, da Klimabroen forventes åben det meste af tiden.

Havnepladsen i bunden af havneforløbet er omdannet til Randers´ nye hjerte med havnebadet, naturlige grønne regnvandsbassiner der renser regnvandet inden det ledes ud i havneløbet, skaber nyt og mangfoldigt liv sammen med midtbyen, borgerservice, restauranter og caféer. Her er Havnepladsen er Byen til Vandets portmotiv. Fra Havnepladsen forbindes med grønne kiler der leder til pieren og den naturlige klimatilpasningskant der igen samler naturen i øst vest gående retning. Pieren er udviklet til en grøn hverdagsby, med varierede boliger der alle er planlagt med lokale kvaliteter og forbindelse til havnekanten.

Landskab

Klimatilpasningen omkranser Randers og beskytter byen og borgerne med helt unikke kvaliteter, varieret landskab, høj biodiversitet og let adgang til byen.

Det store naturlige træk er at binde landskabet sammen i øst-vest gående retning og med de grønne kiler mellem bebyggelserne trække naturen i nord-syd gående retning. Trække naturen helt op i midtbyen og integrere naturens kvalifikationer til at højne livskvaliteten for borgerne, rense regnvandet, skabe større biodiversitet på land og i vandet.

Samtidig vil mødet mellem by og natur markeres med de rumlige forskelle mellem den urbane bykant langs havneløbet og den naturlige grønne kant langs Den Grønne Energikaj og Sydhavnen. Den urbane kant bevarer den karakteristiske industrielle historie i byen og tilføjer et naturligt kapitel til Randers og Byen til Vandet.

Typer af landskab

Gudenåen er hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter.

Landskabet i Randers er exceptionelt og mange 1000 års historie er synlig i netop landskabet. Gudenådalen er Danmarks længste smeltevandsdal efter istiden. Smeltevandsfloderne eroderede ådalens sider og aflejrede i bunden, og terrasserne, der findes i Gudenådalen på begge sider af Gudenåen afspejler tidligere faser af afsmeltningen. Terrasserne er de tidligere flodbunde, som Gudenåen har skåret sig længere ned i, efterhånden som isen smeltede væk. Terrasserne har skabt et helt unikt dyre og planteliv vi ønsker at sprede ud særligt mellem Randers Fjord og Gudenåen.