Valg af vinderteam

Ud fra en række kriterier og ud fra input fra borgere og rådgivere har dommerkomitéen vurderet de tre forslag. Vinderteamet blev: Team C.F. Møller

De tre forslag til udviklingsplaner blev bedømt af dommerkomitéen ud fra, hvor overbevisende opgaven var løst i forhold til vision, mål, programkrav og ønsker til besvarelsen. Overordnet fokuserede dommerkomitéen på, om forslagene har ”ramt Randers”, dvs. at de foreslåede planer skal passe ind i byen som helhed. I bedømmelsen indgik også input fra debatperioden og fra rådgivere. 

På den baggrund valgte dommerkomitéen at kåre TEAM C.F. Møller som vinderteam: 

Dommerkomitéens valg af vinderteam

Byen til Vandet er Randers Byråds ambitiøse vision om udvikling af en bydel, hvor man samtidig løser udfordringer omkring klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser, håndterer trafikudfordringer og samtidig åbner for en byudvikling i takt med, at Randers Havn flytter til nye arealer. Den brændende platform er dog især klimatilpasningen. De tre teams, Team Vandkunsten, Team Effekt og Team C.F. Møller, som oprindeligt blev udvalgt blandt 18 interesserede teams, har nu været gennem en meget omfattende konkurrence, hvor de har leveret hver deres bud på en udviklingsplan, der skal løse ovenstående udfordringer.

En enig dommerkomité bestående af byrådsmedlemmer fra Randers Kommune, eksterne fageksperter og Realdania har på bedømmelsesmøde den 23. september 2019 udvalgt Team C.F. Møller som vinderteam. Det betyder, at et team med de nødvenlige fagligheder under C. F. Møllers ledelse skal stå for færdiggørelsen af en endelig udviklingsplan i tæt samarbejde med Randers Kommune.

Team C.F. Møller viser det bedste forslag til sammenhænge mellem de 4 planer (fysisk plan, økonomisk plan, strategisk plan og etapeplan) i udviklingsplanen, hvor flere elementer kan tages med i den videre proces. Dommerkomitéen er særligt begejstrede for teamets arbejde med Klimabåndet og hvordan dette bidrager til at skabe varierede kvarterer og plads til naturen.

Både Team Effekt, Team Vandkunsten og Team C.F. Møller har leveret forslag med spændende elementer, hvor det tydeligt fremgår, at man har læst og analyseret på stedet samt Gudenåens og fjordens betydning for byen. Alle tre teams har leveret forslag til bl.a. rekreative kvaliteter i de enkelte delområder, som vil kunne indgå i den videre proces. Dog har dommerkomitéen i den samlede vurdering lagt vægt på, at vinderteamet har formået at levere overbevisende og gennemarbejdede forslag på opgavens samlede hovedformål: at sikre byen mod oversvømmelser i fremtiden, skabe nye forbindelser på tværs af byen og vandet til nye attraktive oplevelser i naturen - og samtidig skabe en ny bydel i takt med, at havnen flytter til nye arealer. Således står vinderforslaget også stærkest i forhold til den samlede fysiske plan og økonomiske plan, som ligger et solidt fundament under de øvrige dele af udviklingsplanen.

Repræsentanter fra Randers Byråd

 • Borgmester Torben Hansen (A)
 • Formand for udviklingsudvalget Christian Brøns (V)
 • Formand for miljø- og teknikudvalget Frank Nørgaard (O)
 • Medlem af udviklingsudvalget Daniel Madié (C)
 • Medlem af udviklingsudvalget Henning Jensen-Nyhuus (A)
 • Medlem af udviklingsudvalget Mogens Nyholm (B)

Realdania

 • Projektchef Mikkel Suell Henriques

Fagdommere

 • Arkitekt og professor Tom Nielsen
 • Arkitektrådgiver Mats Olsson
 • Programleder Anna Esbjørn, Concito

Realdania By og Byg

 • Chefkonsulent Claus Ravn

Advisory Board

 • Partner, MRICS Carsten Gørtz Petersen, Colliers International Danmark A/S
 • Indehaver Ulrik Max Jørgensen, A1 Consult A/S

Randers Kommune

 • Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt
 • Økonomidirektør Lars Sønderby
 • Direktør for udvikling, miljø og teknik Jens Heslop
 • Chef for plan, byg og veje Jan Scheel

Konkurrencesekretariat og ressourcepersoner for dommerkomitéen

Konkurrencesekretær

 • Proceskonsulent Johan Bramsen, Pluss Leadership

Randers Kommune

 • Programleder for Byen til Vandet Malene Lauge Nielsen
 • Økonomisk chefkonsulent Jimmi Joensen
 • Klimakoordinator Mia Rix

Dommerkomitéen har ret til at indkalde yderligere rådgivere eller på anden vis ændre i den understøttende organisation, hvis der måtte opstå behov herfor.