Vilkår og krav til forslagene

De tre forslag til en udviklingsplan blev lavet på baggrund af et konkurrenceprogram, der skulle sikre, at forslagene udfoldede visionen for Byen til Vandet.

De 3 udvalgte teams i parallelkonkurrencen skulle udvikle deres forslag til en udviklingsplan for Byen til Vandet ud fra et konkurrenceprogram. Konkurrenceprogrammet var udarbejdet på baggrund af forundersøgelser, rapporter og borgerinddragelse.

Hent hele konkurrenceprogrammet

Det vare et krav til de tre konkurrerende teams, at forslagene skulle udfolde visionen for Byen til Vandet, udnytte potentialerne i og omkring konkurrenceområdet og den unikke natur samt inddrage input fra forudgående forundersøgelser og tidligere inddragelsesprocesser på en seriøs måde. Arbejdet med udviklingsplanen fulgte principperne i Realdania udviklingsplaner, som er beskrevet i Realdanias publikation herom

De 3 forslag til udviklingsplanen skulle baseres på visionen om Byen til Vandet og bestå af elementerne i denne figur: