Arealudviklingsselskab for Flodbyens etape 1 og 2

Samarbejdspartneren, der ved deltagelse i et arealudviklingsselskab skal forestå realisering af Flodbyens etape 1 og 2 er nu fundet. Vinderen af udbuddet blev AP Ejendomme.

Randers Kommune har i 2021-22 gennemført et udbud for at finde en partner til et arealudviklingsselskab for de første etaper af Flodbyen. Konkret er der tale om følgende delområder:

  • Etape 1: Brotoften, Bolværksgrunden og Busterminalen
  • Etape 2: Nordhavnen og Toldbodgade

Arealudviklingsselskabet

Byrådet besluttede på møde den 31. januar 2022 at udpege AP Ejendomme (et datterselskab til AP Pension) som vinder af udbuddet og dermed deltager i et arealudviklingsselskab sammen med Randers Kommune. Arealudviklingsselskabet får til opgave at udvikle og forberede arealerne i etape 1 og 2, så der efterfølgende kan sælges arealer med byggeretsgivende lokalplaner videre til interesserede udviklere og investorer.

Arealudviklingsselskabet skal derudover byggemodne arealerne og etablere en række anlæg, som samlet set er med til at gøre arealerne attraktive og til at sikre, at de fælles visioner i udviklingsplanen realiseres. Det er for eksempel pladser og byrum på Bolværksgrunden, stier, veje, promenader ved havnefronten langs det nordlige havnebassin, natur på Brotoften m.v.

Randers Kommunes bidrag til arealudviklingsselskabet består i at indskyde den jord, som skal udvikles og sælges. Partneren AP Ejendomme kommer med startkapital til selskabet, som sammen med de efterfølgende indtægter fra salg af byggeretter skal dække de udgifter, der kommer til byggemodning og etablering af anlægsprojekter. Når selskabet har løst sine opgaver og solgt alle arealer ud af selskabet om 25-30 år, vil det blive opløst. De efterfølgende arealer i Flodbyen (etape 3 og 4) kan udvikles af Randers Kommune, af et nyt arealudviklingsselskab eller i andre konstruktioner med eksterne partnere. Det vil der blive taget stilling til på et senere tidspunkt.

Ejerfordelingen i selskabet bliver 49/51, så AP Ejendomme (51%), som har erfaring med byudvikling i praksis, formelt set har den bestemmende indflydelse i selskabet. Randers Kommunes indflydelsesmuligheder findes i aftalegrundlaget for selskabet, hvor det fremgår, at væsentligste beslutninger skal træffes i enighed, og at selskabet skal arbejde inden for den udviklingsplan og de kvalitetskrav, som byrådet har vedtaget i 2020. Og endelig er Randers Kommune, som i alle andre byggesager, myndighed og skal derfor sige ja til de enkelte lokalplaner, anlægsprojekter og byggerier, inden tilladelse kan gives og de kan gennemføres.