Flodlejet - Ordet er jeres

Faciliteter, funktioner og fællesskaber - hvordan ser du din forening eller aktivitet i de nye byrum?

Flodbyen er hele byens projekt og vi vil inddrage de mennesker, som skal bo i, arbejde i og bruge bydelen. Vi fortsætter involveringen af aktører med henblik på at skabe det gode byliv på Flodlejet sammen med de kommende brugere. Derfor inviterer vi nu foreninger og ildsjæle, der kan se sig bidrage til Flodlejets fremtidige fællesskab, til at spille ind med deres tanker om fremtidige faciliteter eller funktioner.

Vi har åbent for idéer frem til 8. september 2021, og vi er også at finde i Havnegadeboksen d. 21. august i Randers Festuge.