Bolværket og busterminalen

Byens nye smeltedigel og den nye forbindelse

Byens nye smeltedigel

Bolværksgrunden er udviklingsplanens absolutte omdrejningspunkt. Centralt på grunden placeres et nyt kultur- og fælleshus, kaldet Bolværket, i tilknytning til eksisterende pakhus, som i dag huser Street Food. Ved siden af Bolværket gives mulighed for at opføre et hotel på en attraktiv placering med udsigt over havnebassinet. Der etableres P-hus umiddelbart øst for Bolværket.

Bolværket skaber et nyt byrum mod Gudenåen, Flodlejet.

Det foreslås, at der i Bolværket skabes et "fællesskabshus" som en ny forenings- og klubbase med borgerrettede aktiviteter. Huset kan f.eks. omfatte faciliteter for alle aldersgrupper til idræt, musik og teater, dans og bevægelse, kort- og brætspil, natur og vandaktiviteter, historiske og kulturelle interesser, kunsthåndværk, modelbygning og håndarbejde mv.

Derudover kan der i Bolværket være formidlings- og udstillingssteder til byens og kommunens mange tilbud og aktiviteter samt f.eks. også legeplads, kaffestation og mulighed for fællesspisning. Det foreslås endvidere, at kommunen er en aktiv deltager i Bolværket, f.eks. med funktioner til evt. borgerservice og formidling af øvrige borgerrettede oplysningsfunktioner.

Den nye forbindelse

Busterminalen nyindrettes med en ny kompakt busterminal, et attraktivt byrum mod nord og en vigtig grøn forbindelse mellem middelalderbyen og de nye attraktioner på Bolværksgrunden. Kombineret med en flytning af det eksisterende lysregulerede kryds og etablering af en ny fodgænger- og cykelpassage over Havnegade fastholdes en høj kollektiv tilgængelighed til bymidten og de nye havnearealer.

I området etableres tre nye bebyggelser.

Ved Dytmærsken foreslås mulighed for etablering af ny bebyggelse med detailhandel, kontor og boliger. Byboligerne langs byforbindelsen etableres med bearbejdede kantzoner, der understøtter livet langs byrummet mod vest.