Flodlejet

Klimasikring, vandaktiviteter og kultur i hjertet af Flodbyen

Randers Kommune og Realdania realiserer sammen ”Flodlejet”.

Flodlejet kombinerer klimasikring og kultur med ny adgang til vandet i området ved Streetfood-bygningen. Med en central placering i hjertet af Flodbyen bliver det en helt særlig grøn oase, der forener byen med naturen og vandet og samtidig bidrager til at beskytte Randers by mod stormflod.

Byens møde med vandet

Flodlejet kommer til at ligge centralt i Flodbyen i området mellem Havnegade, havnebassinet, Randers Bro og Streetfood-bygningen. Og mens denne bygning bevares, skal Havnekontoret erstattes med Bolværket. En bygning med offentlige funktioner og plads til kulturlivet. Det er altså pladsen rundt om Bolværket, som kaldes Flodlejet – og der er ekstra høje ambitioner for netop dette område.

Fra asfalt til grøn oase

Når Flodlejet kommer, bliver asfalten i området omkring Streetfood bygningen brudt op, så pladsen kan forvandles til en grøn oase med mulighed for at komme helt ned til vandet. Der arbejdes på at etablere et flodbad og faciliteter til fx SUP-paddleboards og kajakker, så der bliver masser af muligheder for aktiviteter og leg. Og i vandet kan fx komme flydende beplantning og kunstige øer, som vil styrke oplevelsen af, at naturen er trukket helt ind i byen. 

Sikring mod oversvømmelse

Der skal være masser af byliv og aktiviteter ved Flodlejet – men faktisk har anlægget et andet formål også. Flodlejet kommer til at fungere som en del af byens sikring mod oversvømmelser; det såkaldte klimabånd, et grønt dige der skal strække sig fra Justesens Plæne og helt ud til Klimabroen. Derfor skal der ved Flodlejet laves nøje udformede terrasser og forhøjninger, som skal hæves ca. 1,5 meter over terræn. Det vil sikre byen mod stormfloder. Men sikringen mod stormflod må ikke komme til at virke som en barriere mod vandet. Derfor skal der arbejdes meget nøje med udformningen og placeringen af sikringen, naturen og de aktiviteter, der skal være i området.

Bygger på borgernes ideer

I samarbejde med Realdania skal den endelige udformning af området findes ved en projektkonkurrence. Konkurrencen vil inddrage de ideer, som kom ind i sommeren 2021, da der blev gennemført en omfattende offentlig debat om udviklingen af Flodlejet, bl.a. under Randers Festuge.

Processen med Flodlejet sættes for alvor i gang i 2023, hvor der bliver arbejdet hen imod en realisering af anlægsprojektet. Ud over konkurrencen venter der også et større planlægnings- og procesarbejde, inden spaden kan sættes i jorden. Der skal udarbejdes lokalplan, laves borgerinddragelse og nødvendig myndighedsbehandling. Endelig er der et puslespil af planlagte bygge- og anlægsprojekter i området, som skal koordineres med hinanden, for at området kommer til at fungere som en helhed.